Start » Wydarzenia » Nowy wizerunek placu Edmunda Bojanowskiego

Nowy wizerunek placu Edmunda Bojanowskiego

Nowy wizerunek placu Edmunda Bojanowskiego
Wyświetlono 1 387 razy

Powstała koncepcja nowego zagospodarowania placu w Żabikowie. Okazją do zapoznania się z nią były konsultacje społeczne zorganizowane przez Burmistrza w sali sesyjnej Urzędu Miasta po południu 10 marca. Korzystając z szerokich możliwości programów komputerowych, zaprezentowali ją architekci – Jarosław Targoński i Jan Zienkiewicz – z mosińskiej pracowni Ps 127 sp. z o.o., specjalizującej się w realizacji projektów nietypowych, obejmujących obiekty zabytkowe, a takim jest pozostająca pod ochroną konserwatorską przestrzeń w Luboniu. Dla autorów stworzenie projektu placu położonego w sąsiedztwie miejsca spoczynku bł. Edmunda Bojanowskiego, jak sami przyznali, stanowiło wyzwanie. Ich intencją jest przywrócić miastu ten ładny zakątek Lubonia, udostępniając go ludziom i odsłaniając architekturę. Motorem zmian w żabikowskiej przestrzeni jest społeczna inicjatywa ustawienia w pobliżu sanktuarium Ławeczki bł. Edmunda, otoczenie usytuowanego centralnie na placu „Znicza Pamięci Pokoju” nieuchronnie zaś domaga się remontu.

Zdaniem projektantów, plac, który dziś jest jedynie trawnikiem i parkingiem powinien zyskać charakter miejski przez otwarcie go i ukierunkowanie na istniejącą, ciekawą zabudowę. Należy go utwardzić, a miejsca parkingowe przenieść na obrzeża. Dla placu duża powierzchnia trawników to wada, bo przestrzeń przez to „nie żyje”. Należy też zadbać, by zieleń nie zasłaniała architektury.

Koncepcja zakłada podział na 3 strefy, którym przyporządkowano odmienne funkcje. Odróżniać je będzie już sposób ułożenia kamienia. Od strony Urzędu Miasta przewidziano część reprezentacyjną, np. z tablicą pamiątkową, która mogłaby przejąć funkcję pełnioną dotychczas przez pomnik „Znicz Pamięci Pokoju”. Ten, jako rzeźba plenerowa, znalazłby miejsce w otoczeniu świerków w strefie rekreacyjnej, zlokalizowanej od strony kościoła św. Barbary. Tu, na wstęgach trawników (do chodzenia) przeplatanych z kamiennymi, mogłyby stanąć np. ławki pod parasolami, oddzielone żywopłotem od parkingu położonego przed świątynią.

Centralna część placu z ławeczką, ukierunkowana na fasadę sanktuarium, ma być przestrzenią dostępną publicznie, zapraszającą do zatrzymania się i refleksji. W pobliżu ławeczki z bł. Edmundem i dziećmi będzie można przysiąść zarówno na siedziskach punktowych jak i na stopniach znajdującej się tu platformy-sceny. Od strony pierzei handlowej stanie tryskająca z chodnika fontanna („dry plaza”).

Różnice terenu pokonywać będziemy dyskretnie wkomponowanymi pochylniami. Od strony ul. Poniatowskiego wzdłuż całego placu, przewidziano promenadę z kwaterami zieleni (wizualizacja – patrz: okładka). Punktami odniesienia na jej końcach stałyby się przejścia dla pieszych przy restauracji i dziedzińcu przed kościołem św. Barbary. Pomimo że istniejący parking (na płycie placu) planuje się zlikwidować, miejsc postojowych będzie więcej (49 zamiast obecnych 47). Ważnym elementem projektu jest oświetlenie całości, m.in. miękkim, odbitym światłem od jasnej architektury.

Autorzy obliczyli przebudowę placu na 960 tys. zł. Możliwa jest etapowa realizacja koncepcji i obniżenie kosztów przez zastosowanie tańszych materiałów (proponują granit strzegomski, szlifowany beton i drewno). Na budowę centralnej części potrzeba 280 tys. (bez ławeczki, która powstanie sumptem społecznym i fontanny sponsorowanej przez Aquanet).

HS

Konsultacje pl E Bojanowskiego fot. Piotr P. Ruszkowski

Konsultacje pl E Bojanowskiego fot. Piotr P. Ruszkowski

Wizualizacja centralnej strefy placu od strony ul. Poniatowskiego. Teren stanie się otwarty i przyjazny. Ławeczka z bł. Edmundem korelować będzie z sanktuarium, ale fotografować ją będzie można również na tle odsłoniętego kościoła św. Barbary   fot. Piotr P. Ruszkowski

Wizualizacja centralnej strefy placu od strony ul. Poniatowskiego. Teren stanie się otwarty i przyjazny. Ławeczka z bł. Edmundem korelować będzie z sanktuarium, ale fotografować ją będzie można również na tle odsłoniętego kościoła św. Barbary fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

Na konsultacje społeczne przybyło do Urzędu Miasta ok. 40 osób. Byli wśród nich m.in. burmistrzowie, członkowie Komisji Komunalnej Rady Miasta, siostry służebniczki, proboszcz parafii św. Barbary i członkowie Komitetu Budowy Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskiego   fot. Piotr P. Ruszkowski

Na konsultacje społeczne przybyło do Urzędu Miasta ok. 40 osób. Byli wśród nich m.in. burmistrzowie, członkowie Komisji Komunalnej Rady Miasta, siostry służebniczki, proboszcz parafii św. Barbary i członkowie Komitetu Budowy Ławeczki bł. Edmunda Bojanowskiego fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

fot. Piotr P. Ruszkowski

opublikowano „Wieści Lubońskie” marzec-2014


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *