Start » Otagowane posty "Kierzek – Koperska"

.Nowoczesna w Luboniu

W imieniu swoim, a także nowych posłów z Wielkopolski oraz szefa partii Ryszarda Petru pragnę podziękować za blisko 14 % głosów oddanych w