Start » Otagowane posty "komenda miejska"

„Świadomy rowerzysta” — konkurs plastyczny

 

KONKURS PLASTYCZNY  dla IV klas  szkół podstawowych

Temat:

W dowolnej formie plastycznej przedstaw niebezpieczne miejsce dla rowerzysty w obszarze własnej gminy

*