Start » Otagowane posty "krwiolecznictwo"

70. akcja krwiodawców

35,55 litrów krwi przekazanych przez 79 krwiodawców, w tym 23 kobiety, przyniosła kolejna akcja przeprowadzona przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK