Start » Otagowane posty "kubły"

Kto myje kubły?

W artykule 5. rozdz. 3. „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z 13 września 2013 r. można przeczytać, że w gestii właściciela