Start » Otagowane posty "lekcje do późna"

Efekt przepełnionych szkół

Czas, w którym odbywają się lekcje w lubońskich szkołach wydłuża się, co jest efektem wzrostu liczby oddziałów klasowych. Dzieje się tak,