Start » Otagowane posty "mpzp"

Dwie sesje 31.32. Sesja Rady Miasta Luboń (26 kwietnia 2017 r.)

Plan miejscowy

W uzasadnieniu do uchwały przyjmującej plan czytamy: Prace nad planem wykonano w oparciu o Uchwałę Nr XIV/77/2015 Rady Miasta Luboń z