Start » Otagowane posty "Muzeum Martyrologiczne"

Oddali życie za Polskę

W piątkowe przedpołudnie, 2 czerwca nasze miasto po raz kolejny uczciło śmierć gen. Henryka Kowalówki i czterech oficerów jego sztabu w obozie żabikowskim. Jeszcze

Dyrektorka Muzeum Martyrologicznego doceniona

W październiku br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpisał konkursy na  dyrektorów muzeów podlegających urzędowi. Na liście konkursowej nie znalazło się muzeum

Konferencja „Medycyna w okupowanej Polsce…

Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu, czyli o zagładzie „istot niewartych życia”. W 75 rocznicę zapoczątkowania procesu zagłady tysięcy osób