Start » Otagowane posty "nieruchomość"

Uwaga, plan miejscowy!

Po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego w Urzędzie Miasta Luboń od 6 do 28 czerwca 2016 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu