Start » Komunikaty

Kwietniowy numer WL – już w sprzedaży

Wielkanoc 2019 – transport publiczny

W okresie Świąt Wielkanocnych Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Poniżej prezentujemy ich szczegółowy opis. Zachęcamy do zapoznania

Rowery miejskie zawitają do Lubonia

Już za tydzień, 15 kwietnia, zostanie uruchomiony Luboński Rower Miejski. Do dyspozycji mieszkańców będą 4 stacje i 40 rowerów. Co ważne, dzięki porozumieniu

Pomoc w ustaleniu świadków zdarzenia

Policjanci Zespołu ds. Wykroczeń Komisariatu Policji w Luboniu prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie:

1 – RSOW 131/2019, tj. uszkodzenia w wyniku

Tęsknią za domem

Są naszymi towarzyszami i najwierniejszymi przyjaciółmi. Czasami zdarza się, że z różnych powodów znajdą się bezradne i zagubione na ulicy, skąd trafiają do

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pn.  „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła dnia 2

Muszkieterowie powracają

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu nie tylko lubonian docierających do naszej redakcji, informujemy, że po ponad trzymiesięcznej przerwie spowodowanej małym pożarem o kolosalnych skutkach (w nocy

Zajęcia dla dzieci podczas strajku

komunikatPobierz komunikat 2Pobierz

Strajk nauczycieli – sondaż

Marcowy numer WL – już w sprzedaży