Start » Otagowane posty "obwód"

Zmiana obwodów podstawówek i gimnazjów ?

 Urząd Miasta Luboń zawiadamia, że 02.03.2015 w Sali Sesyjnej UM odbędzie  się otwarte dla wszystkich mieszkańców posiedzenie Komisji Sfery Społecznej, na której m.in. omawiany