Start » Wydarzenia » Wigilia miejska

Wigilia miejska

Wyświetlono 1 111 razy

Pomysł organizowania wigilii miejskich w Luboniu zrodził się przed ponad rokiem, na spotkaniu z okazji Święta Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) z inicjatywy uczestniczących w nim: burmistrza – Mateusza Mikołajczaka, przewodniczącej Rady Miasta – Teresy Zygmanowskiej, dyrektor MOPS – Jolanty Pieprzyckiej, kierownik Sekcji Pomocy Społecznej i Stypendiów MOPS – Justyny Juskowiak, kierownika Wydziału Oświaty Zdrowia i Kultury UM – Romualdy Suchowiak i radnej Doroty Franek.

 

W niedzielę, 18 grudnia lubonianie uczestniczyli w drugiej w historii naszego miasta miejskiej wigilii, na którą burmistrz Małgorzata Machalska i przewodnicząca Rady Miasta Teresa Zygmanowska zaprosiły mieszkańców (szczególnie tych potrzebujących wsparcia). Tym razem uroczyste spotkanie odbyło się w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 2 (pierwszą wigilię, z udziałem 162 mieszkańców, zorganizowano 20 grudnia ub. roku w SP 1) i uczestniczyło w nim ponad 300 lubonian, którzy się wzajemnie integrowali i nie ukrywali, że był to dla nich prawdziwy przedsmak zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na wstępie krótkie, okolicznościowe mowy wygłosiły Małgorzata Machalska i Teresa Zygmanowska, po czym w strojach ludowych, w jasełkowym programie wystąpił zespół dziecięcy z Ośrodka Kultury przygotowany przez Renatę Lis. W dalszej kolejności uczestnikom uroczystości zaprezentowała się stypendystka naszego miasta – Julia Piwowarska. Zagrała na pianinie kolędy oraz kilka standardów światowych, m.in. „Strangers in the night”, „Smile”, „Serenades”. Następnie Ewangelię przeczytał ks. proboszcz Bernard Cegła, towarzyszył mu ks. proboszcz Józef Majchrzak. Wszyscy podzielili się opłatkiem. Do wspólnego, wigilijnego stołu podawali burmistrzowie, radni, pracownicy MOPS-u, nauczyciele oraz wolontariusze z Gimnazjum nr 1 pod opieką pedagoga szkolnego – Małgorzaty Szajek. W świątecznej atmosferze mieszkańcy raczyli się tradycyjnymi potrawami i wypiekami. Niektórzy umawiali się już na przyszłoroczną wigilię. Na koniec uczestnicy uroczystości otrzymali drobne upominki.

PAW

 

Organizatorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu wigilii: Dyrekcji i Pracownikom MOPS-u, Kierownictwu i Pracownikom Ośrodka Kultury, Dyrekcji i Społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, Pani Małgorzacie Szajek z wolontariuszami z Gimnazjum nr 1, Radnym RML, Firmie „Vivace” Krzysztofa Brycha oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia tej pięknej uroczystości. Jednocześnie podziękowania kierują do Szefostwa i Pracowników firm sponsorujących świąteczne spotkanie: Intermarchè w Luboniu, Hotel Poznański, Restauracja „Jan III Sobieski”, Sala Bankietowa „Lacerta”, PPHU „Klimex”, Firma „Anika”, Cukiernia „Malinka”, Restauracja „Verona”, Cukiernia Krzyżański oraz Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji (LOSiR).

Fot.PAW


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *