Start » Co nowego » Z TMML

Z TMML

Wyświetlono 1 072 razy

Świętowali Dzień Kobiet

Panowie z Sekcji Kultury Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia (TMML) tradycyjnie przygotowali dla swoich koleżanek niezwykłą imprezę. Przewodniczący sekcji – Jan Kaczmarek – złożył paniom okolicznościowe życzenia i winszował miłej współpracy w zespole wokalno-muzycznym „Lubonianie”. Własne wypieki – pachnące i świeżutkie – przygotowali tego dnia panowie. Przewodniczący sekcji odczytał wiersz pt: „Kobiety” specjalnie przygotowany na tę okoliczność. Życzenia złożył również nasz instruktor muzyczny – Wojciech Winceniak. Sympatyczną niespodzianką był występ muzyka ps. „Marych z Lubonia”. Śpiewał solo z własnym podkładem muzycznym. Wraz z nim nucili wszyscy: „Dziubka dej”, „Kochajmy się”, „A kuku”, „Kury, kaczki, gęsi i inne”, „Serca dwa”, „Katerina”, „Wczoraj była niedziela”, „Kwiaty polskie” i inne. Atmosfera w wypełnionym po brzegi pomieszczeniu „Pod schodami” w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego, była sympatyczna.

 Przed kanonizacją Jana Pawła II

Na zaproszenie dyrektora Ośrodka Kultury w Komornikach – Antoniego Pawlika – 20 marca, na granicy trzech gmin: Lubonia, Komornik i Puszczykowa, w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 14 spotkały się chóry i zespoły wokalno-muzyczne z tych miejscowości. Nasze miasto reprezentował chór „Bard”, zespół „Szarotki oraz „Lubonianie”. Z Puszczykowa obecne były „Puszczyki Nadwarciańskie”, z Komornik – chór „Francesco”, zespół „Aspirynki” i „Komorniczanie”. Celem spotkania było wspólne przygotowanie pieśni pt. „Abba Ojcze” autorstwa o. Jana Góry i Jacka Sykulskiego. Próbę generalną poprowadził dyrygent Arkadiusz Klemczak z chóru „Bard”. Pieśń zostanie odśpiewana 25 kwietnia w Komornikach przy ul. Stawnej 7 podczas uroczystego odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Myśli Papieskiej o godz. 20. Wezmą w niej udział poczty sztandarowe Związku Kombatantów, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej, OSP, PSL, kółek rolniczych, Bractwa Kurkowego, harcerzy, mieszkańców gminy, młodzieży szkolnej, władz samorządowych, gości, chórów i zespołów śpiewanych.

Jan Kaczmarek

przewodniczący Sekcji Kultury TMML

 Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014

Występ Marycha z Lubonia dla pań z TMML

Występ Marycha z Lubonia dla pań z TMML

Spotkanie chórów Lubonia, Komornik i Puszczykowa w Ośrodku Kultury w Łęczycy

Spotkanie chórów Lubonia, Komornik i Puszczykowa w Ośrodku Kultury w Łęczycy


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *