Start » Slider » Stypendia semestralne

Stypendia semestralne

Wyświetlono 1 614 razy

 

Koniec semestru zimowego to nie tylko długo wyczekiwane ferie, ale także podsumowanie wyników w nauce i osiągnięć uczniów. Wyjątkowo zdolni mogą ubiegać się o stypendium naukowe lub sportowe, będące nagrodą za nienaganną postawę, wysoką średnią ocen, czy sukcesy w sporcie. Średnią ocen ustala- powołana przez dyrektora szkoły- komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Stypendia wypłacane są z budżetu gminy raz w semestrze. W naszych szkołach stypendia za wyniki w nauce otrzymało 28 uczniów, natomiast stypendia sportowe 13 uczniów.

Więcej o stypendystach w lutowym wydaniu Wieści Lubońskich.

Agata Samol


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *