Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » 23-25 czerwca deratyzacja

23-25 czerwca deratyzacja

Wyświetlono 474 razy

Mieszkańcom Lubonia przypominamy, że zgodnie z zapisami podjętej 13 września 2013 r. Uchwały Rady Miasta Luboń w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń”, rozdział 8 wyznacza obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzenia.

– Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku.

– Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości w miarę potrzeb.

– Właściciele nieruchomości, na których prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy do roku – wiosną i jesienią – realizowanej przez podmiot uprawniony.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne. Właścicieli posesji, którzy jeszcze nie przeprowadzali deratyzacji zachęcamy do jej wykonania we wspólnym terminie. W takim przypadku istnieje duża szansa, że będą to bardziej skuteczne działania. Tutejszy urząd proponuje, aby deratyzację przeprowadzić w terminie od 23-25 czerwca 2014 r. Właścicieli posesji zachęcamy do przyłączenia się do wspólnych działań.

Urząd Miasta Luboń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *