Start » Polityka / samorząd » Autorytet „Wieści Lubońskich”

Autorytet „Wieści Lubońskich”

Wyświetlono 962 razy

Sondaż przedwyborczy przeprowadzony przez Niezależny Miesięcznik Mieszkańców a rzeczywiste wyniki wyborów na burmistrza Lubonia

Na przedstawionym poniżej wykresie widać, jak sondaż przeprowadzony przez „Wieści Lubońskie” około 2 tygodni przed wyborami samorządowymi różni się od oficjalnych wyników wyborów, które odbyły się 16 listopada. Na przyległych do siebie słupkach przedstawiamy ciemniejszym kolorem z literą „W” wyniki wyborów ogłoszone przez Komisję Wyborczą, jaśniejsze pola z literą „S” to pola prognoz wynikające z sondażu ulicznego opisane w specjalnym Informatorze Wyborczym „Wieści Lubońskich”, jaki ukazał się 4 listopada.

 

sondaż a wyniki wyborów 2014

Różnice
Niezgodność prognoz sondażu z wynikami wyborów różni się od 0,09% w przypadku Michała Adamczaka do 3,84% w przypadku Marka Samulczyka. Natomiast różnice poparcia społecznego (wyniki w stosunku do całej populacji lubonian) przedstawione na wykresie wydania specjalnego na str. 7 różnią się od siebie jeszcze mniej – od 0,07% (M. Adamczak) do 1,35% (M. Samulczyk). Takich zbieżności wyników mogą pozazdrościć największe instytucje zajmujące się profesjonalnie badaniami socjologicznymi.

Zadanie publiczne
Kolejny już raz okazuje się, że metoda lokalnych badań socjologicznych opracowana przez redaktora naczelnego „Wieści Lubońskich” a przeprowadzana od kilkunastu już lat przez Niezależny Miesięcznik Mieszkańców jest miarodajna, rzetelna i prawdziwa. Weryfikowana bywa najczęściej właśnie przy takich okazjach jak wybory samorządowe. Wykonywanie tych lokalnych badań społecznych przez „Wieści Lubońskie” wpisuje się w realizację zadań publicznych dla dobra wspólnego prowadzonych przez redakcję oraz statutowych Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” – wydawcy „Wieści Lubońskich” (porównaj „Cele i formy działania Stowarzyszenia” – par. 4 pkt. 18 Statutu).

Informacje te dedykujemy tym, którzy „Wieści Lubońskie” Niezależny Miesięcznik Mieszkańców – czasopismo samorządowe o charakterze obywatelskim (zapis statutowy) oskarżają i pomawiają o manipulacje, tendencje, szerzenie nieprawdy, stronniczość itd. Odczuwamy to z różnych stron, wyjątkowo mocno dało się nam we znaki szczególnie w okresie poprzedzającym ostatnie wybory samorządowe. A przecież to właśnie „Wieści Lubońskie” udostępniły szpalty wszystkim kandydatom na burmistrza Lubonia, kandydatom na radnych oraz mieszkańcom, by mogli zadawać pytania pretendującym do władzy. Bardzo różnie wykorzystano te możliwości.

oprac. PPR

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *