Start » Komunikaty » Bilet Metropolitalny ## Wyszukiwarka miejsc sprzedaży biletów

Bilet Metropolitalny ## Wyszukiwarka miejsc sprzedaży biletów

Wyświetlono 1 810 razy

Logo_ztm-520x245

W tym roku złożono już prawie 5 tys. oświadczeń o uprawnieniach do ulgi metropolitalnej

Zarząd Transportu Miejskiego zachęca pasażerów, którym przysługuje ulga metropolitalna i którzy już złożyli w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2014 rok, by składali oświadczenia o przysługującym im uprawnieniu do zakupu Biletu Metropolitalnego.

Bilet Metropolitalny to bilet w specjalnej cenie, dostępny dla posiadaczy imiennej karty PEKA. Do jego nabycia uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to osiągają dochód).

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, podstawą uzyskania prawa do ulgi metropolitalnej jest zatem zamieszkiwanie i opłacenie podatku w Poznaniu lub gminie, z którą Miasto Poznań podpisało porozumienie transportowe. Ulgi przyznawane są na podstawie pisemnego oświadczenia, które można:

  • złożyć w jednym z jedenastu Punktów Obsługi Klienta,
  • wysłać pocztą na adres ZTM (ul. Matejki 59, 60-770 Poznań),
  • wysłać pocztą elektroniczną (w formie skanu lub wykonanego zdjęcia) na adres oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl

Dane zapisane w oświadczeniu będą wprowadzane na konto Klienta w systemie PEKA, o czym zostanie on – w przypadku przesłania oświadczenia pocztą lub pocztą elektroniczną –   powiadomiony poprzez sms lub e-mail (jeśli poda takie dane). Po uzyskaniu powiadomienia wystarczy, że Pasażer wybierze się do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów, żeby wgrać uprawnienie na imienną kartę PEKA i ewentualnie kupić Bilet Metropolitalny.

Uprawnienie jest ważne do 30 czerwca roku przypadającego po roku, w którym przyznano uprawnienie.

ZTM przyjmuje oświadczenia dotyczące rozliczeń z fiskusem za 2014 rok – w styczniu i lutym złożono prawie 5 tys. oświadczeń o uprawnieniu do zakupu Biletu Metropolitalnego. Zapisywane teraz prawa do ulgi obowiązują więc do 30 czerwca 2016 roku. Zachęcamy Pasażerów by nie czekali na ostatnią chwilę i już teraz, po złożeniu w urzędzie skarbowym PIT, złożyli oświadczenie o przysługującej im uldze.

ZTM dokłada starań, aby zminimalizować efekt szczytu kolejkowego, który może się pojawić w okresie przedwakacyjnym.

Więcej szczegółów o Bilecie Metropolitalnym na stronie internetowej www.peka.poznan.pl w zakładce „Taryfa biletowa” po kliknięciu na „Bilet metropolitalny”.

 

Nowość na stronie peka.poznan.pl: Wyszukiwarka miejsc sprzedaży biletów

Chcąc ułatwić pasażerom korzystanie z transportu zbiorowego Zarząd Transportu Miejskiego stale rozwija sieć sprzedaży biletów i doładowań karty PEKA. Na stronie peka.poznan.pl ZTM zamieścił nie tylko mapę z Punktami Obsługi Klienta, Punktami Sprzedaży Biletów oraz biletomatami, ale także wyszukiwarkę miejsc, w których można kupić bilet.

Z nowych funkcjonalności można skorzystać wchodząc na internetową stronę www.peka.poznan.pl i dalej – klikając w zakładkę „Gdzie doładować kartę”. Na mapie można znaleźć interesującą nas okolicę i sprawdzić gdzie można kupić bilet. Zielone znaczniki oznaczają Punkty Obsługi Klienta, niebieskie – Punkty Sprzedaży Biletów, żółte – automaty biletowe. Klikając na każdy z nich można sprawdzić dokładną lokalizację z adresem oraz godzinami otwarcia.

Pod mapą zamieszczona jest wyszukiwarka miejsc sprzedaży biletów. Wystarczy wpisać słowo kluczowe, np. nazwę ulicy, czy osiedla, by sprawdzić czy znajduje się na niej punkt, w którym można kupić bilet. Do wyszukiwarki można również wpisywać części słów – system sam odszuka właściwe miejsce.

W tabeli wyników wyszukiwarki znajduje się adres miejsca sprzedaży, jego dokładna lokalizacja, osiedle, na terenie którego punkt się znajduje, a także godziny otwarcia, rodzaj płatności, rodzaj sprzedawanych biletów. Wyniki wyszukiwania można sortować alfabetycznie klikając na nagłówki poszczególnych kolumn.

Obecnie, dzięki staraniom ZTM, w Poznaniu i okolicznych gminach jest ponad 320 miejsc, w których można kupić bilety. W większości z nich dostępne są zarówno tradycyjne, papierowe bilety jednorazowe, jak i elektroniczne na kartę PEKA. Bilet na sieć można kupić, a trasowany przedłużyć (na tą samą trasę i okres) również we wszystkich biletomatach. Tylko w Punktach Obsługi Klienta można natomiast skonfigurować na karcie PEKA bilet trasowany.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *