Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » Budowa al. Jana Pawła

Budowa al. Jana Pawła

Wyświetlono 995 razy

Po oddaniu w ubiegłym roku 350-metrowego odcinka ul. Wschodniej wraz z rondem na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, w 2017 r. przystąpiono do utwardzania drugiej głównej drogi w Nowym Centrum Lubonia (NCL) – alei Jana Pawła II

 

O uroczystym – oficjalnym – rozpoczęciu pisaliśmy w poprzednim numerze na str. 16 w artykule „Burmistrz buduje aleję Jana Pawła II”. Obecnie prowadzona inwestycja obejmuje około 60% odcinka al. JP2, na który wykonany został projekt i uzyskano w 2014 r. pozwolenie na budowę. Przypomnijmy, docelowo aleja Jana Pawła II – ciąg komunikacyjny północ-południe w NCL – rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp., a kończy na nowo projektowanej drodze zbiorczej obwodnicy południowej w pobliżu dzisiejszej ul. Ogrodowej. Dokładny przebieg ilustruje zamieszczony obok wyciąg z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboń-Centrum”. Projekt w 2014 r. został przygotowany tylko w zakresie wyznaczonym na planie niebieskimi kreskami poziomymi oraz opisem „granica projektu”, i wiąże się głównie z powstałą w ostatnim dziesięcioleciu zabudową blokową.

 

Kolejne rondo

Na realizowanym odcinku al. JP 2, na krzyżówce z ul. Pułaskiego budowane jest kolejne rondo, oddalone ok. 200 m od wybudowanego przed rokiem w ul. Wschodniej. Analizując plan szczegółowy (rysunek wykonawczy) widać wydzielony w miejscowym planie spory plac, gdzie oprócz ronda o średnicy 20 m, zaprojektowano: wysepki rozdzielające jezdnię (kolor niebieski) przy przejściach dla pieszych, 2,5-metrowej szerokości ścieżkę rowerową z nawierzchnią asfaltową (kolor różowy) oraz 2-metrowy brukowy chodnik (żółty), resztę przeznaczono na zieleń. Na omawianym odcinkach powstanie około 160 miejsc parkingowych rozdzielanych zielenią przeważnie co 5 stanowisk. Podstawowe parametry są podobne jak dla ul. Wschodniej: szerokość bitumicznej jezdni dwukierunkowej na całej długości to 6 m, ścieżek rowerowych – 2,5 m, chodników pozbrukowych 2 m. Prostopadłe do jezdni miejsca parkingowe mają wymiary: szerokość 2,5 m i długości 5 m.

 

Inne szczegóły

– Łączna długość utwardzanej nawierzchni wraz z rondem w ul. Pułaskiego to 441 m.

– Całkowity koszt realizowanych odcinków al. Jana Pawła II – 3 525 761 zł (brutto), w tym przynajmniej 1 mln zł ma być dofinansowana z pieniędzy zewnętrznych.

– Wykonawcą robót jest firma „Betpol” Spółka Akcyjna z Bydgoszczy (umowa podpisana 9.03.2017 r.).

– Planowany termin realizacji to koniec sierpnia br. – uzależniony od konieczności przekładania pięciu istniejących elementów infrastruktury, szczególnie w rejonie ronda (optymalny czas zakończenia robót do 2.10.2017 r.)

 

Odwodnienie – podtapianie?

W zakresie prac przewidziano także budowę infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej – kolektor główny z rur PCV średnicy 40 cm. Jak się dowiedzieliśmy podczas uroczystego otwarcia budowy, wody opadowe popłyną istniejącą kanalizacją do ul. Konarzewskiego. W związku z tym, w najbliższych miesiącach (być może latach), trzeba się spodziewać jeszcze większych problemów w odbiorze wód opadowych w ul. Konarzewskiego, Fabrycznej i Dworcowej. Przypomnijmy, zalewanie tego terenu spowodowane jest niedostosowaniem możliwości przepustowych starej magistrali odwodnieniowej. W ul. Konarzewskiego znajduje się bowiem stary, betonowy kolektor zbiorczy o średnicy 30 cm, do którego podłączono większą (fi 40 cm) rurę odbierającą kolejno, systematycznie podłączane, nowe odwodnienia z obszarów NCL. Konieczność wymiany kolektorów w ul. Konarzewskiego i dalej – w Dworcowej, aż do ujścia Strumienia Junikowskiego znany jest przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Kolejno następujące władze deklarują załatwienie problemu. Gdy przed kilkoma laty układano nowy kolektor w ul. Cieszkowskiego obiecywano, że problem zostanie wkrótce zażegnany. Tak się nie stało. Przebudowa skutecznego odwodnienia ma kosztować ok. 5 mln zł. Do tej pory (obecnej kadencji władz) nie było dokumentacji przebudowy tej ważnej kanalizacji. Jak tłumaczy władza wykonawcza, problemem jest m.in. obecna modernizacja linii E-59 PKP – właściciel terenów nie daje Luboniowi prawa do dysponowania gruntem. Obecnie trwają procedury związane z pozwoleniem na budowę. W budżecie na wszystkie odwodnienia w mieście przeznaczono niewiele ponad 700 tys. zł. Bez pomocy zewnętrznej inwestycja ta nie ma większych szans na rychłe sfinalizowanie. Zapisano w pakiecie 17 mln na budowę tzw. węzła przesiadkowego, o które zabiega Luboń. Gdy będzie pełna dokumentacja z pozwoleniem na budowę i kosztorysy, to zostanie dokonane stosowne przeszacowanie w budżecie miasta – zapewnia M. Popławski. Jednak do realizacji sprawnego odwodnienia NCL jeszcze daleka droga.

 

Latarnie

Na odcinku od ul. Wschodniej do Konarzewskiego oraz na rondzie z ul. Pułaskiego konieczne jest uzupełnienie instalacji oświetlenia ulicznego.

 

Autobus

Po zakończeniu obecnie prowadzonej inwestycji możliwe będzie poprowadzenie przez Nowe Centrum Lubonia linii autobusowej nr 690. Zmiany dotyczyć będą również trasy autobusów 614 oraz 610.

 

Nadzieja?

Póki co, na tej inwestycji kończymy utwardzanie ulic w tej części Lubonia – mówi M. Machalska. W mieście czeka około 100 ulic na utwardzenie, wiele z nich liczy sobie ponad pół wieku, są też starsze od praw miejskich Lubonia (63 lata). Obecne władze, pomimo deklaracji, zrezygnowały z wypracowanego przed laty (autorskie opracowanie burmistrza W. Kaczmarka) w miarę sprawiedliwego i obiektywnego, systemu opartego na specjalnych przelicznikach i algorytmach. Tak więc, które ulice kolejno będą utwardzane, może zależeć od determinacji, aktywności i natarczywości samych mieszkańców? W najbliższej kolejności zapowiadana jest przebudowa ul. Żabikowskiej (od Sobieskiego do Buczka) i budowa ul. Dojazdowej.

 

Uwagi mieszkańców

– Po co rondo na ul. Pułaskiego w tym miejscu? 100 razy bardziej jest potrzebne kawałek dalej, przy krzyżówce ul. Żabikowskiej, Kościuszki 11 Listopada (przy „Netto”).

– Z realizacji inwestycji cieszą się pacjenci Przychodni Lekarza Rodzinnego w al. Jana Pawła II.

– Obecni użytkownicy ul. Wschodniej martwią się o bezpieczeństwo ruchu oraz ograniczone możliwości dobrego parkowania aut w NCL.

PPR


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *