Start » Polityka / samorząd » Co nagle, to po diable ?

Co nagle, to po diable ?

Wyświetlono 1 357 razy

IMG_6266

 

Co się działo na 16 sesji Rady Miasta Luboń zwołanej w trybie nadzwyczajnym 15 stycznia

 

Poświęcona była właściwie jednemu tematowi, – regulaminom naboru uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów poza ich obwodem. zamieszkania i przedszkolaków na wolne miejsca w lubońskich przedszkolach. Do projektu uchwały w tej sprawie radni zgłosili poprawki. Paweł Andrzejczak, w imieniu klubu radnych Forum Obywatelskie Luboń, wnioskował by preferować kandydatów, których rodzice lub prawni opiekunowie płacą podatek dochodowy w Luboniu. Z punktu widzenia interesu miasta, jest to wymóg oczywisty i opłacalny. Gdy spojrzymy na to z punktu obywatela Polski, lub choćby sąsiedniej gminy, można by mieć wątpliwości. Bowiem obowiązek szkolny i związane z nim prawa, powinny być realizowane tam, gdzie obywatelowi jest wygodniej z nich korzystać i je spełniać. Bardzo często myślimy o samorządzie tak, jak gdyby każdy z nich był państwem w państwie. Wielu z nas, zwłaszcza działaczy samorządowych, tak traktuje ich status i przeciwstawia interes gminny interesowi państwowemu. To oczywiste nieporozumienie. Samorząd jest częścią państwa i jego ustroju, który wybraliśmy jako rozwiązanie mające lepiej służyć obywatelom i dawać im więcej bezpośredniego wpływu na organizację życia publicznego. Ale w Luboniu propozycja przywiązania obywateli do gminy, w której ich dzieci chodzą do szkoły, przekonała radnych.

Trochę wątpliwości i dyskusji wzbudziły inne poprawki. Radny Jakub Bielawski wniósł o wprowadzenie kryterium zamieszkania w Luboniu dziadków pomagających w opiece nad dziećmi, Adam Dworaczyk kryterium niepełnosprawności kandydatów, a Marek Samulczyk kryterium wielodzietności rodziny i niepowodzenie w naborze do przedszkola w poprzedniej rekrutacji. Te cztery poprawki spowodowały pewne ożywienie radnych. Ktoś zażartował, że należy zdecydować czy powinno się określić liczbę dziadków, a ktoś poważnie pytał czy chodzi o niepełnosprawność ruchową, czy też każdą i jak to się ma do ogólnych przepisów. Ostatecznie poprawki przyjęto. Miałem wrażenie, że radca prawny gminy „dopuszczając” do głosowania nad niektórymi, spodziewał się raczej ich odrzucenia. W trosce o dodatkowe preferencje nie pomyślano, że niedorzeczne lub przynajmniej wątpliwe jest uprzywilejowanie niesprawnego ruchowo kandydata w przyjęciu do szkoły bardziej oddalonej od jego miejsca zamieszkania. Dziwi też, że rada może ustalić dowolną ilość kryteriów i przyznawanych za nie punktów przy przyjęciach do szkół, a do przedszkoli nie. Tu może być tylko sześć kryteriów, punktowanych od 6 do 1. Czy sprawdzi się w przyszłości znane powiedzenie o diable – zobaczymy.

 

Przyjęte kryteria

 

Do szkół podstawowych:

1) dziecko (nazywane w uchwale kandydatem) i oboje rodziców lub opiekunów prawnych mieszkają na terenie Lubonia i tu płaca podatek dochodowy – 5 pkt;

2) rodzeństwo uczy się w tej samej szkole – 4 pkt;

3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej szkole – 3 pkt;

4) rodzeństwo jest absolwentami szkoły – 2 pkt;

5) rodzina jest wielodzietna – 2 pkt;

6) w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie opiekujący się dzieckiem – 2 pkt;

7) dziecko jest niepełnosprawne – 2 pkt.

Do gimnazjów poza obwodem zamieszkania:

1) punkty za oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej:

a) język polski – ocena x 2

b) matematyka – ocena x 2

c) język obcy (wiodący nie dodatkowy) – ocena x 2

d) historia i społeczeństwo – ocena x 2

e) przyroda – ocena x 2

2) punkty za oceny z zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy:

a) wzorowe – 5 pkt

b) bardzo dobre – 3 pkt

3) kandydat i oboje rodziców lub opiekunów mieszkają na terenie Lubonia i tu płaca podatek dochodowy – 2 pkt;

4) rodzina jest wielodzietna – 2 pkt.

Do przedszkoli:

1.Obydwoje rodzice pracują lub studiują stacjonarnie – 6 pkt.

2.Rodzeństwo chodzi do tego samego przedszkola – 5 pkt.

3.Rodzice mieszkają w Luboniu i tu płaca podatek dochodowy – 4 pkt.

Rodzeństwo jest absolwentami przedszkola – 3 pkt

Dziecko nie dostało się do przedszkola w poprzednim roku – 2 pkt.

Jedno z rodziców pracuje – 1 pkt.

Na tych ustaleniach sesja mogła się zakończyć, ale doszło jeszcze do sporu z mieszkańcami, którzy przybyli na sesję. Przewodnicząca Rady Teresa Zygmanowska nie dopuściła ich do głosu. Uzasadniła to regulaminem, który podczas sesji nadzwyczajnej takiej możliwości nie przewiduje. To wywołało głośne protesty. Przewodnicząca, mimo wsparcia wniosku mieszkańców przez radnego Wolniewicza, nie uległa. Tak czy owak radni wychodzili zadowoleni ze spełnionego obowiązku.

Obserwator Luboński


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *