Start » Slider » REKLAMA KOMITETÓW WYBORCZYCH

REKLAMA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Wyświetlono 1 153 razy

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi miesięcznik „Wieści Lubońskie” – czasopismo samorządowe o charakterze obywatelskim – przygotuje tradycyjnie prezentację okręgów wyborczych, obwodów głosowania oraz wszystkich ugrupowań (komitetów i partii) wystawiających swych kandydatów na burmistrzów i radnych do wszystkich szczebli samorządów.

WYDANIA PAPIEROWE

Przypadające 16 listopada 2014 r. wybory poprzedzone zostaną:

specjalnym – wyborczym – wydaniem „Wieści Lubońskich”, które ukaże się na początku listopada. W wydaniu tym opublikujemy: Komitety Wyborcze (wg kolejności numeru list) dając im możliwość prezentacji swoich programów wyborczych, Okręgi Wyborcze z podziałem na Obwody Głosowania (Komisje, czyli miejsca głosowań) oraz kandydujących w danych okręgach, z możliwością prezentacji wizytówek kandydatów opatrzonych zdjęciem i autoprezentacją. Osobną część poświęcimy prezentacji kandydatów na Burmistrza Lubonia.

– Do ugrupowań, które wcześniej zadeklarowały udział w wyborach, rozesłaliśmy zaproszenie z propozycją skorzystania z łam we wrześniowym i październikowym wydaniu „Wieści Lubońskich”, w których proponujemy wszystkim ubiegającym się o władzę w naszym mieście, starostwie powiatu poznańskiego oraz sejmiku województwa wielkopolskiego publikację materiałów promujących poszczególne ugrupowania czy kandydatów (wg specjalnych ulgowych zasad). Rejestracja Komitetów Wyborczych minęła 8.09.2014 r. Zarejestrowane do tego czasu komitety lokalne wymieniamy na str. 21. Na innych stronach bieżącego wydania publikujemy pierwsze materiały nadesłane przez komitety, które skorzystały z naszych łam.

Przyjęte przez wydawcę ceny ogłoszeń wyborczych:

W związku z tym, że zmieniły się zasady wyborów na radnych Rady Miasta Luboń (okręgi jednomandatowe), spodziewamy się mniejszej liczby kandydatów (ok. 100 dla całego Lubonia) niż przed czterema laty (wówczas było 184 chętnych).

Wizytówka kandydata (publikacja w wydaniu specjalnym – materiały do 15 października) w formacie większym niż dotąd (ok. 6,7 x 7,3 cm), w której zamieścimy zdjęcie kandydata, podstawowe dane (imię i nazwisko, adres, wiek, stan cywilny, rodzina, zawód lub wykształcenie) oraz krótką charakterystykę – autoprezentację kandydata (około 350 znaków). Cena wizytówki czarno-białej – 30 zł netto od osoby. Prosimy na potrzeby publikacji „WL” przygotować osobno treść (pliki tekstowe lub rękopisy) oraz zdjęcia (pliki zdjęciowe .jpg; .tif; .pdf; itd. dobrej jakości).

Programy wyborcze komitetów i inne treści o charakterze agitacyjnym – wyborczym – poszczególne Komitety mogą dostarczać w postaci gotowych plików w trzech wielkościach (cała, pół lub 1/4 strony), w uzgodnionym z redakcją formacie. Cena strony czarno-białej (rozmiar ok. 205 mm x 300 mm), podobnie jak przed 4 laty – 550 zł netto, i odpowiednio: 1/2 strony – 275 zł (minimum 1/4 strony – 137,50 zł). Szpalty dostępne w wydaniach: wrześniowym, październikowym i specjalnym.

Prezentacja kandydata na burmistrza w wydaniu specjalnym – kolorze. Podobnie jak w przypadku programów ugrupowań, można dostarczać gotowe pliki w uzgodnionej z redakcją wielkości i formacie. Można też skorzystać z pomocy redakcji. Cena strony kolorowej, jak 4 lata temu – 660 zł netto (minimum 1/2 strony – 330 zł). W wydaniach „WL” wrześniowym i październikowym dla materiałów agitacyjnych oferujemy strony czarno-białe, szpalty „Polityka lokalna” w cenie jak dla komitetów.

specjalne materiały wyborcze – w innych wybranych miejscach, formach lub formatach będziemy publikować wg stawek standardowych (taryfikatora reklam).

– Przypominamy, że niezależnie od płatnych materiałów wyborczych propagandowych (tekstowych lub graficznych) przyjmujemy bezpłatnie artykuły, traktujące o problemach Lubonia – opinie, refleksje, komentarze polemiki (czytaj „Apel do kandydatów”, np. „WL” 08-2014, str. 23).

– Materiały w każdej postaci (rękopis, maszynopis, fax, wydruk, nośniki elektroniczne itd.) przyjmujemy w siedzibie redakcji – ul. Wschodnia 23a/62 – od poniedziałku do piątku w godz. od 10-13 oraz podczas dyżurów popołudniowych, np. środa, piątek 17-18 (szczegóły patrz stopka redakcyjna na str. 2) lub po uprzednim umówieniu – w innym miejscu i czasie. Materiały można też dostarczać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl .

W przypadku pytań – telefony kontaktowe: 609 616 277, 609 616 290 lub 61 810 43 35; e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl (przyjętą i sprawdzoną korespondencję każdorazowo potwierdzamy @ zwrotnym).

REKLAMA WYBORCZA NA PORTALU www.wiescilubonskie.pl

W związku z tym, że wszystkim kandydatom na burmistrza oraz radnych wszystkich szczebli chcemy dać równe szanse na prezentację oraz, że w trakcie ciszy wyborczej niedozwolone są jakiekolwiek zmiany w ogłoszeniach wyborczych, proponujemy przez cały ostatni miesiąc emisję, na którą nie będzie miała wpływu liczba odsłon czy kliknięć (niezależnie od wykupionych wcześniej reklam).

Kandydaci na burmistrza mają do dyspozycji baner górny w cenie 100 zł netto. Oferta obejmuje: wykonanie prostego projektu z dostarczonych materiałów lub dostosowanie gotowej reklamy do wielkości baneru; umieszczenie linku do wskazanej strony WWW oraz emisję naprzemienną – równą dla wszystkich kandydatów, którzy zdecydują się wykupić reklamę.

Kandydaci na radnych miejskich, powiatowych i do sejmiku mają do dyspozycji:

a) reklamę graficzną w formie kafelków z linkiem w cenie 50 zł,

b) link z nazwiskiem uszeregowany alfabetycznie w dziale „WYBORY SAMORZĄDOWE 2014” (z podziałem na szczeble: miasto, powiat, województwo) w cenie 30 zł

c) reklamę dolną, wyświetlaną tylko na stronie głównej w cenie 70 zł.

Materiały na stronę WWW prosimy dostarczać w formie plików graficznych i tekstowych na adres: portal@wiescilubonskie.pl (prosimy zaznaczyć potwierdzenie odbioru poczty).

W przypadku pytań dotyczących strony WWW – telefon kontaktowy: 501 353 964 oraz portal@wiescilubonskie.pl

Wystawiamy faktury VAT.

Ponadto tradycyjnie zapraszamy do stałego przesyłania do „Wieści Lubońskich” informacji, refleksji, analiz itd. na temat wszystkich spraw dotyczących naszego miasta – Lubonia.

Jesteśmy także otwarci na inne: sugestie, pomysły, propozycje.

Zapraszamy szczególnie te komitety, które dotąd nie zaistniały na łamach „Wieści Lubońskich” – Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców.

Życzymy satysfakcji z pracy dla dobra wspólnego – Miasta Luboń

Piotr P. Ruszkowski

red. nacz. „Wieści Lubońskich”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *