Start » Historia » Kalendarium lubońskie. Grudzień – okrągłe rocznice

Kalendarium lubońskie. Grudzień – okrągłe rocznice

Wyświetlono 924 razy

kalendarium

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zdarzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przedstawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15… lat temu.

Kalendarium lubońskie
grudzień – okrągłe rocznice

295 lat temu
10 grudnia 1719 r. miasto Poznań wydało przywilej dla osadników bamberskich w Luboniu – 13 niemieckich rodzin wyznania katolickiego (58 osób) przybyłych w sierpniu 1719 r. na tereny dzisiejszego miasta, zrujnowane i wyludnione na skutek wojny szwedzkiej (1712 r.) i zarazy (1709 r.), w celu ich zagospodarowania. (3, s. 36)

120 lat temu
8 grudnia 1894 r. na zakończenie trwających od 25 listopada misji (z udziałem trzech misjonarzy) w starym, drewnianym kościele w Wirach (wówczas parafia dla lubonian) ks. abp Edward Likowski udzielił sakramentu bierzmowania setkom wiernych. W okresie zaboru pruskiego była to uroczystość wielce krzepiąca ducha polskiego. (13, s. 56)

105 lat temu
Jak wynika z wydrukowanego na tę okoliczność zaproszenia, 5 grudnia 1909 o godz. 11 poświęcono kościół ewangelicki w Żabikowie Kolonii. (13, s. 268)

80 lat temu
1 grudnia 1934 r. w firmie R. Maya został zatrudniony prof. dr hab. Antoni Swiniarski (1910-1985) – mieszkający w Luboniu dyrektor naczelny tej firmy w latach 1945-1948. (6, s. 88)

1 grudnia 1934 r. komendantem hufca ZHP Poznań Powiat został Kazimierz Grenda, nauczyciel i kierownik SP 3; uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie komendant Okręgu Łódzkiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) – konspiracyjnej organizacji sprzeciwiającej się wprowadzeniu systemu komunistycznego w Polsce. (13, s. 251)

75 lat temu
15 grudnia 1939 r. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP otrzymało od hitlerowców nakaz opuszczenia budynku przy pl. Wolności (dziś pl. Edmunda Bojanowskiego), ale na pisemną interwencję Zgromadzenia nakaz wycofano. Siostrom zabroniono jednak wykonywania prac opiekuńczych na terenie gminy (blisko 130 podopiecznych, prowadzenie przedszkola). Pracowały na swoje utrzymanie we własnym gospodarstwie rolnym w Kotowie do 1942 r., kiedy je aresztowano. (3, s. 156)

65 lat temu
6 grudnia 1949 r. społeczność SP 1 obejrzała w kinie film pt. „Lenin”. (13, s. 297)

W grudniu 1949 r. koło Żywego Różańca Matek w parafii pw. św. Jana Bosko ufundowało dla kościoła nową chrzcielnicę za 132 000 zł. (3, s. 183)

60 lat temu
28 grudnia 1954 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zatwierdziło Mariana Ulatowskiego (10.05.1920 r. – 04.09.1984 r.) na przewodniczącego Prezydium pierwszej od powstania miasta (7.10.1954) Miejskiej Rady Narodowej. Był pracownikiem fizycznym w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego. Rządził miastem do 1958 r. (8)

55 lat temu
19 grudnia 1959 r. w Sądzie Powiatowym zarejestrowano Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Lubonianka”, utworzoną przez 18 pracowników Zakładów Ziemniaczanych. Miała wówczas siedzibę przy ul. Dzierżyńskiego 49 (dziś Armii Poznań). („WL” 12-2005, s. 18)

40 lat temu
7 grudnia 1974 r. na podstawie decyzji ks. abpa Antoniego Baraniaka w kaplicy na ul. Sobieskiego 81, po raz pierwszy nazwanej „pw. bł. Maksymiliana Marii Kolbego” (dziś świętego), utworzono Ośrodek Duszpasterski. (3, s. 212)

12 grudnia 1974 r. oddano do użytku nowy budynek Komisariatu Milicji Obywatelskiej (MO) przy ul. Powstańców Wlkp. Uroczystego otwarcia dokonał I Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Poznaniu Józef Cichowlas, zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu Stanisław Konieczny, mjr Waldemar Domachowski, Marian Niedbała, ppor. Zenon Drzewiecki, Jan Waliński, Włodzimierz Gawroński, ppor. Henryk Zagajewski, Edward Kudyński, Henryk Bal.

24 grudnia 1974 r. ks. Marian Mikołajczak – pierwszy proboszcz w Lasku – odprawił pierwszą pasterkę w kaplicy pw. bł. Maksymiliana Marii Kolbego. (3, s. 212)

25 lat temu
W grudniu 1989 r. ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Lubońskiego” (pierwsza niezależna prasa lubońska) wydanego przez Samorządowy Komitet Obywatelski – prekursora „Wieści Lubońskich” – Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców (czytaj na str. 2). (8)

15 lat temu
28 grudnia 1999 r. Rada Miasta Luboń uchwaliła przystąpienie do sporządzenia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Lasek-Północ”, „Lasek-Zachód” i terenu przeznaczonego na poszerzenie cmentarza w Żabikowie. (10 – XVIII/93/99; XVIII/94/99; XVIII/95/99)

W grudniu 1999 r. za zgodą burmistrza Włodzimierza Kaczmarka na budynku Urzędu Miejskiego ustawiono maszt telefonii komórkowej. Na skutek protestu mieszkańców w 2003 r. antenę zdemontowano. („WL” 01-2000, s. 10)

10 lat temu
9 grudnia 2004 r. Rada Miasta uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowego Lasku „Nowe Czajkowo” (10)

19 grudnia 2004 r. w kościele pw. św. Jana Bosko odsłonięto tablicę upamiętniającą proboszcza tej parafii w latach 1945-1973, ks. Teodora Nogalę, którą poświęcił ks. bp Marek Jędraszewski. Tablicę ufundowało Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli. („WL 01-2005, s. 4)

W grudniu 2004 r., po 100 latach Zakłady Ziemniaczane zamknęły zakład produkcyjny w Luboniu, a część urządzeń przeniosły do miejscowości Staw w gminie Strzałkowo, powiat słupecki. („WL” 12-2004, s. 3)

5 lat temu
16 grudnia 2009 r. w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” uroczyście otwarto kompleks sportowy przy SP 4. („WL” 01-2010, s. 5)

Od 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010 r. w lubońskich parafiach gościła młodzież przybyła na 32. Europejskie Spotkanie Młodzieży zorganizowane w Poznaniu przez wspólnotę Taizè. („WL” 01-2010, s. 3)

Na sesji Rady Miasta 29 grudnia 2009 r. po raz pierwszy w historii Lubonia nie uchwalono budżetu na następny rok. Nasze miasto było wtedy jedyną gminą w powiecie poznańskim, która tego nie zrobiła. („WL” 01-2010, s. 13)

W grudniu 2009 r. firma „Kom-Lub” otrzymała certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 14001 (zarządzanie jakością) i ISO 9001 (zarządzanie środowiskiem). („WL” 01-2010, s. 5)

W grudniu 2009 r. ukazała się kolejna książka wydana przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”. („WL” 12-2009, s. 10)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii” Stanisław Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 1998: 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń SA 1914-1999. Tradycja i współczesność”, Andrzej Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska – „Kalendarium Lubonia” (www.biblub.com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego” Stanisław Malepszak, Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” Stanisław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika Komisariatu MO w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradowska, Poznań 1998]

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje prosimy o uzupełnianie naszego kalendarium i przesyłanie informacji: telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.
oprac. HS


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *