Start » Co nowego » Konkurs międzyszkolny

Konkurs międzyszkolny

Wyświetlono 1 673 razy

W odpowiedzi na zaproszenie burmistrz Małgorzaty Machalskiej lubońskie szkoły wzięły udział w ogłoszonym w maju konkursie ekologicznym, polegającym na stworzeniu przez uczniów haseł, które mają zachęcać do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w ogrodowych kompostownikach. Istotą konkursu było zaangażowanie dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w tematykę związaną z kompostowaniem nadających się do tego odpadów. Innymi słowy miał w nich rozwinąć zdolności twórcze, skłaniając jednocześnie do poznania i zgłębienia wiedzy o gospodarowaniu odpadami. W czwartek, 19 lipca komisja konkursowa w składzie: Michał Popławski – zastępca burmistrza Miasta Luboń, Igor Szymkowiak – dyrektor firmy Kom-Lub, Kamila Mazurek – kierownik Referatu Gospodarki Odpadami UML, radni RML – Katarzyna Frąckowiak i Paweł Wolniewicz rozstrzygnęła międzyszkolny konkurs. Nadesłano 25  ciekawych i inspirujących haseł. Trzeba przyznać, że komisja miała nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Po burzliwych obradach zdecydowano przyznać nagrody następującym laureatom: I miejsce ex aequo: Julia Maciejewska z klasy VII c SP 4, za hasło: „Kiedy myślę o nawozie, kompostownik jest w ogrodzie!” i

Oliwier Harbowski z IV d SP 3, za hasło: „Bioodpady kompostujesz – Eko nawóz uzyskujesz !”; II miejsce ex aequo: Joanna Stanisławska, z klasy IV b SP 2, hasło: „Kompostownik jak skrzynia magika, zmienia resztki w nawóz dla ogrodnika” i Xavery Buchert IV d SP 3, hasło: „Bioodpady kompostujesz – naturalnie świat ratujesz !!!!”; III miejsce ex aequo Julia Kosińska z klasy IV b SP 5, hasło: „Co naturalne – w ogrodzie kompostuję. Dodaję do upraw – zdrowo funkcjonuję”, Wojciech Stęplowski V a SP 5, hasło: „To kompostu jest zasługa – ogród się każdemu uda!”, Joanna Cyfert, V b SP 1, hasło: „Luboń zieleń kompostuje – tak nasz wielki świat ratuje.”, Martyna Napierała, VII b SP 2, hasło: „Kompostowanie odpadów to ważna sprawa – dla ogrodników dar, dla ziemi strawa!” i Emilia Krzyżańska III c gimnazjalna SP 3, hasło: „Odpadki z jedzenia na kompost zbieramy, Luboniowi pomagamy!”. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni w niedzielę, 2 września podczas organizowanego przez Miasto „Eko Pikniku w Wiśniowym Sadzie” (początek imprezy o godz. 14, u zbiegu ulic Konarzewskiego, Prusa i Fabrycznej).

Paweł Antoni Wolniewicz

Rozstrzygając konkurs komisja nie miała łatwego zadania. Od lewej: Igor Szymkowiak, Kamila Mazurek i Michał Popławski
fot. Paweł Wolniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *