Start » Otagowane posty "kompost"

Użyczanie kompostowników

Zgodnie z zarządzeniem burmistrz Małgorzaty Machalskiej nr 89/2018 z 26 września ubiegłego roku w sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników mieszkańcom Lubonia, każdy zameldowany w naszym

Konkurs międzyszkolny

W odpowiedzi na zaproszenie burmistrz Małgorzaty Machalskiej lubońskie szkoły wzięły udział w ogłoszonym w maju konkursie ekologicznym, polegającym na stworzeniu przez uczniów haseł,