Lasek skanalizowany

Wyświetlono 813 razy

Jak nas poinformował Aquanet SA, prace budowlano-montażowe w Lasku, związane z budową kolektora sanitarnego Wirskiego i kanałów w zlewni wraz z przyłączami, zostały sfinalizowane (zadanie przebiegało w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Poznaniu i okolicach” – etap I). Kontrakt kończy się 31 grudnia 2014 r. Aquanet przewiduje, że spust ścieków nastąpi na przełomie 1. i 2. kwartału 2015 r. Do tego czasu wydawane będą świadectwa przejęć, trwać będzie przekazanie do eksploatacji i przygotowywanie pism do mieszkańców o możliwości podłączenia posesji (mieszkańcy otrzymają stosowne powiadomienia).

Część inwestycji, która nie mogła być realizowana w ramach kontraktu (dotyczy ul. Leśnej i Narcyzowej), jest w fazie przetargu. Otwarcie ofert planowane jest na 8 stycznia 2015 r. Realizacja rozpocznie się od kwietnia 2015 r. i potrwa 5 miesięcy.

(S)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *