Start » Slider » Modernizacja linii kolejowej – umowa z wykonawcą rozwiązana

Modernizacja linii kolejowej – umowa z wykonawcą rozwiązana

Wyświetlono 1 344 razy
modernizacja_E-59 - 06.05.2014 r 033_portal

fot. PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdecydowały o rozwiązaniu umowy z FCC Construcción na modernizację 32-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Czempiń. Pomimo wielu wezwań do podjęcia działań naprawczych i wsparcia udzielanego przez zamawiającego, firma nie realizowała kontraktu zgodnie z harmonogramem.

Umowa, zawarta w styczniu 2013 r., zakładała zakończenie prac w czerwcu
2015 roku. Obecne, 30 procentowe zaawansowanie zadania, nie gwarantuje terminowej realizacji projektu.

W ramach monitorowania postępu prac, PLK zgodnie z tzw. regulacjami FIDIC, wysłała do wykonawcy kilkadziesiąt wezwań do przygotowania i wdrożenia programu naprawy. We wrześniu 2014 r. powołano wspólny zespół, który ustalił sposób i harmonogram prowadzenia niezbędnych działań. Mimo złożonych deklaracji, wykonawca nie realizował jednak planów. Zarządca infrastruktury przygotował plan naprawczy. Modernizowany odcinek został podzielony na trzy zadania. PLK ogłosi trzy zamówienia na prace budowlane, tak aby do końca 2015 r. zrealizować maksymalny zakres prac.

PLK na bieżąco informuje instytucje zarządzające programami unijnymi o prowadzonych działaniach mających na celu prawidłową realizację projektów inwestycyjnych i nie wpływają one na zagrożenie wykorzystania przez Polskę środków pomocowych UE.

PLK na bieżąco współpracuje z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi są wykonawcy kontraktów inwestycyjnych. Wzajemne kontakty odbywają się na poziomie operacyjnym i strategicznym. Inwestor zawsze zapewnia wsparcie i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Jednocześnie oczekuje realizacji harmonogramu i w sytuacjach jej braku, podejmuje decyzje o rozstaniu z wykonawcą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *