Start » Co nowego » OSP w 2013 r.

OSP w 2013 r.

OSP w 2013 r.
Wyświetlono 971 razy

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)

 W świetlicy OSP przy ul. Żabikowskiej odbyło się 22 marca zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w 2013 r. Rozpoczął je o godz. 17 prezes Marek Maciejewski. Obecni byli: przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej RML – Małgorzata Machalska, zastępca burmistrza – Rafał Marek, przewodniczący Rady Miasta – Marek Samulczyk, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. Wojciech Mazur, naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych Szkoły Aspirantów PSP Poznań – mł. bryg. Mirosław Soćko, zastępca dowódcy JRG-4 Poznań – mł. kpt. Krzysztof Karolewski, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – Dariusz Piechocki i Kazimierz Świderski.

Prezes przedstawił porządek zebrania, po czym osoby funkcyjne odczytały sprawozdania z rocznej działalności jednostki. Naczelnik Jacek Rutkowski przedstawił statystykę interwencji, z której wynikało, że łącznie do akcji jednostka wyjeżdżała 339 razy, z czego 122 razy w przypadku pożarów i 209 w przypadku miejscowych zagrożeń. Odnotowano też 8 fałszywych wezwań. Naczelnik podał ponadto informację o zakupionym nowym sprzęcie oraz planach w tej dziedzinie na 2014 r.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Andrzeja Drzewieckiego – protokołu działalności komisji, przeprowadzonych zebrań oraz kontroli mienia i sprzętu OSP. Następnie skarbnik – Tomasz Twardowski – zreferował stan finansowy jednostki, podsumowując, ile jednostka wydała na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków i ile wyniosły remonty w strażnicy. Przedstawił też plan finansowy wydatków na rok 2014.

Po odczytaniu sprawozdań, na wniosek naczelnika Jacka Rutkowskiego okolicznościowymi statuetkami za największą aktywność ratowniczo-gaśniczą w 2013 r. wyróżniono strażaków: Marka Maciejewskiego, Jacka Rutkowskiego, Michała Kasperczaka, Sebastiana Lisa, Norberta Kaźmierczaka, Krzysztofa Pokorę, Piotra Łuczaka, Michała Drzewieckiego, Piotra Czartoszewskiego, Dawida Muszyńskiego, Izabelę Stachowiak, Marka Nickiela, Kordiana Sawikowskiego, Krystiana Jankowiaka, Zbigniewa Kutznera i Rafała Kubasika. Ponadto Norbertowi Kaźmierczakowi, Michałowi Kasperczakowi, Dawidowi Muszyńskiemu oraz Michałowi Drzewieckiemu wręczono okolicznościowe podziękowania za profesjonalnie przeprowadzoną akcję ratowniczą 9 października 2013 r., podczas której uratowali 11-dniowe niemowlę, po raz kolejny wykazując się dobrym wyszkoleniem z zakresu pomocy medycznej.

Niestety, z przyczyn osobistych okolicznościowego grawertonu ze statuetką strażaka w uznaniu za wieloletnią współpracę i wsparcie naszej jednostki nie mógł odebrać Aleksander Szafran, któremu bardzo dziękujemy i cieszymy się, że wśród naszych członków wspierających mamy osobę, na którą zawsze możemy liczyć.

Z dniem 31 maja Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Poznaniu, której dotąd podlegaliśmy, zostaje przeniesiona w inny rejon miasta. W związku z tym na koniec wieloletniej współpracy na ręce zastępcy dowódcy JRG 4 prezes i naczelnik OSP z władzami naszego miasta wręczyli w dowód uznania zabytkowy samochód gaśniczy wraz z podziękowaniami za współpracę.

Następnie z rąk Małgorzaty Machalskiej każdy strażak otrzymał czerwoną różę, która symbolizowała wdzięczność i podziękowanie społeczeństwa za to, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc naszej jednostki.

Norbert Kaźmierczak

Model historycznego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4

Model historycznego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4

OSP sprawozdanie 02

Stół prezydialny zebrania sprawozdawczego OSP

Stół prezydialny zebrania sprawozdawczego OSP

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *