Start » Otagowane posty "Marek Samulczyk"

Pytania do kandydatów na Burmistrza Lubonia cz. 3

Mieszkańcy pytają

kandydaci na Burmistrza odpowiadają

Kolejny, trzeci zestaw pytań od

Do kandydatów na Burmistrza

Do kandydatów na Burmistrza

Do tej pory publicznie jako kandydaci na stanowisko Burmistrza Lubonia w

Pytania do kandydatów na Burmistrza Lubonia cz. 2

Mieszkańcy pytają

kandydaci na Burmistrza odpowiadają

W czerwcowym numerze „Wieści Lubońskich”

Pytania do kandydatów na Burmistrza Lubonia cz. 1

Mieszkańcy pytają

kandydatów na Burmistrza

W

Irena Skrzypczak „Zasłużona dla Miasta Luboń”

Podczas kwietniowej sesji RML (24.04.2014 r.) lubońscy radni podjęli przez aklamację uchwałę o nadaniu Medalu „Zasłużony dla Miasta Luboń” Irenie Skrzypczak. Honorowe

Marek Samulczyk trzecim kandydatem na Burmistrza

Jest przewodniczącym Rady Miasta. Oficjalnie zadeklarował chęć kandydowania na najwyższe stanowisko władzy wykonawczej podczas spotkania integracyjnego dla radnych, które odbyło się

OSP w 2013 r.

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)

 W świetlicy OSP przy ul. Żabikowskiej odbyło się 22 marca zebranie sprawozdawcze podsumowujące