Start » Co nowego » PIECYK – spotkanie z doradcą

PIECYK – spotkanie z doradcą

Wyświetlono 1 693 razy

Celem Programu Priorytetowego „Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych PIECYK – 2017” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację, względnie wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.

W piątek, 21 lipca w Sali Sesyjnej lubońskiego magistratu odbyło się spotkanie informacyjne z doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu – Maciejem Kołowskim. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Michał Popławski, pracownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska UM – Joanna Cichoń oraz ponad czterdzieścioro mieszkańców naszego miasta. M. Kołowski poinformował m.in., że beneficjentami programu, którego budżet wynosi 5 000 000 zł będą osoby fizyczne, natomiast planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków jest 16.08.2017 r. (kryterium selekcji będzie kolejność zgłoszeń).

Informacji w zakresie Programów Piorytetowych dla osób fizycznych udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich:

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) – tel. 61 845 62 12, Maria Apolinarska – tel. 61 845 62 49, Katarzyna Bosa – tel. 61 845 62 63, Andrzej Dymek – tel. 61 845 62 74, Aneta Fiałkowska – tel. 61 845 62 71, Mateusz Opaluch – tel. 61 845 62 11, Beata Pawełczyk – tel. 61 845 62 65 i Aneta Sobczak – tel. 61 845 62 84.

Informacji dotyczących badania zdolności kredytowej udzielają pracownicy Działu Weryfikacji Finansowej: Izabela Kamińska (Kierownik Działu) – tel. 61 845 62 75, Agnieszka Kaczmarek-Knop – tel. 61 845 62 19, Urszula Matuszak – tel. 61 845 62 28 i Małgorzata Proniewska – tel. 61 845 62 77. Termin, sposób składania i rozpatrywania wniosków, określony zostanie w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Funduszu: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/

(szerzej o spotkaniu i programie czytaj w sierpniowym wydaniu „WL”).

Paweł Wolniewicz


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *