Start » Co nowego » Spotkanie z Matką Generalną

Spotkanie z Matką Generalną

Wyświetlono 975 razy

Przedstawiciele PTTK złożyli wizytę w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w związku z Odznaką Krajoznawczą „Śladami bł. Edmunda Bojanowskiego”. Odznakę opracowała Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Luboniu z okazji 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego i ogłoszenia przez Kościół roku 2014 – Rokiem Edmundowym. Ustanowienie odznaki jest jedną z inicjatyw związanych z obchodami rocznicowymi w Luboniu. Pomysł uzyskał pozytywną opinię Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Autorzy i pomysłodawcy zostali umówieni z Matką Generalną Zgromadzenia – s. Rafałą Kisiel – na niedzielę, 30 kwietnia w godzinach popołudniowych w celu omówienia i ustalenia terminu przekazania kompletu dokumentów związanych z rejestracją odznaki w Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie. W jego skład wejdzie m.in.: odpis uchwały zarządu o ustanowieniu odznaki, jej regulamin, kopia pisma do ZG PTTK, książeczka odznaki, pieczątka, plakietka oraz wzór odznaki. Jako że Matka Generalna zaraz po naszej wizycie wyjeżdżała do Warszawy na konwent 4 polskich Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NP NMP, od razu wręczono jej regulamin odznaczenia, który miała przekazać zgromadzonym matkom generalnym. Omówiono formy współpracy lubońskiego Oddziału PTTK i Sanktuarium bł. Edmunda w krzewieniu wiedzy i przybliżeniu postaci tego polskiego działacza społecznego, patrioty, twórcy ochronek wiejskich, działacza kultury, świeckiego założyciela żeńskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, błogosławionego Kościoła Katolickiego, którego praca organiczna i założenia programowe są aktualne do dziś. Spotkanie zakończyło się dwustronnymi deklaracjami i wspólnym zdjęciem. Być może będzie to początek założenia Izby Pamięci bł. Edmunda Bojanowskiego, a w przyszłości muzeum jego imienia.

Maria i Jan Błaszczakowie

Spotkanie robocze Marii i Jana Błaszczaków z Matką Generalną – s. Rafałą Kisiel

Spotkanie robocze Marii i Jana Błaszczaków z Matką Generalną – s. Rafałą Kisiel

opublikowano „Wieści Lubońskie” maj-2014


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *