Start » Otagowane posty "August Cieszkowski"

120. rocznica śmierci hr. Augusta Cieszkowskiego

Dzieje Żabikowa, wsi wchodzącej od 1954 r. w granice utworzonego wówczas miasta Luboń, to wciąż nie do końca poznana historia.

Czytaj więcej »

Z Ciesszkowianki

Konkurs dla kl. 4 14 marca w SP 2 odbył się Konkurs Języka Angielskiego dla klas 4. Wzięło w nim udział

Rok hrabiego Augusta Cieszkowskiego

W związku z przypadającą w tym roku dwusetną rocznicą urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego, w położonej na skraju Puszczy Zielonka Wierzenicy zainaugurowano