Start » Otagowane posty "Elżbieta Szajek"

Życie złamane przez UB

Czerwiec 1946 r. Pokój przesłuchań w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu

„Czy zna pani…?”, „Proszę wskazać miejsce…”, „Kim był dla pani…”,