Start » Otagowane posty "Miodziojadło"

Remont z troską o tradycję

Na przełomie marca i kwietnia na zabytkowym budynku przy pl. Edmunda Bojanowskiego 1, zajmowanym przez restaurację „Miodziojadło”, przełożono dach. Starą dachówkę „karpiówkę”