Start » Otagowane posty "rewitalizacja"

Konferencja dot. Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia na konferencję podsumowującą proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń, która odbędzie

Dwie sesje 31.32. Sesja Rady Miasta Luboń (26 kwietnia 2017 r.)

Plan miejscowy

W uzasadnieniu do uchwały przyjmującej plan czytamy: Prace nad planem wykonano w oparciu o Uchwałę Nr XIV/77/2015 Rady Miasta Luboń z

Kolejna zmiana budżetu na 45. sesji

Kolejna zmiana budżetu

Relacja z 45. sesji Rady Miasta Luboń (29.05.2014 r.)

Czytaj więcej »