Start » Otagowane posty "tPortmonetka"

Lokalizacje nowych biletomatów

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że firma Mennica Polska S.A. rozpoczyna montaż nowych biletomatów. To kolejny etap rozbudowy sieci sprzedaży biletów w

Zapowiedziana przerwa w działaniu systemu PEKA

W związku z pracami konserwacyjnymi, w poniedziałek 15 września w godzinach od 22.00 do 22.45 nie można było zalogować się na indywidualne konto

Od połowy września zmiana w wydawaniu karty PEKA

Karta PEKA na okaziciela będzie bardziej dostępna. Klienci Zarządu Transportu Miejskiego będą mogli ją wyrobić nie tylko w Punktach Obsługi Klienta