Start » Otagowane posty "ulice Dąbrowskiego"

Trzy podejścia?

W ostatnich dwóch latach rejon ul. Dąbrowskiego oraz jej skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Rzeczną był kilkakrotnie modernizowany i przerabiany. Najpierw w lutym