Start » Otagowane posty "znak"

Okaleczacz?

Zbliżając się do newralgicznego skrzyżowania ul. Traugutta z 11 Listopada można zauważyć, iż znak drogowy informujący o pierwszeństwie dróg znajduje się na takiej wysokości, że

Uwagi o ruchu lokalnym – list z komentarzem

 

Cieszy mnie fakt poruszania od czasu do czasu tematów związanych z ruchem drogowym i jego organizacją w naszym mieście. Uważam, że system

Żabikowska – dwukierunkowa. Zmiany na skrzyżowaniu – do uzgodnienia

14 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się spotkanie dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu Żabikowska / Poznańska / Buczka / Targowa oraz