Start » Slider » Uwagi o ruchu lokalnym – list z komentarzem

Uwagi o ruchu lokalnym – list z komentarzem

Wyświetlono 1 457 razy
fot. Rafał Wojtyniak

fot. Rafał Wojtyniak

 

Cieszy mnie fakt poruszania od czasu do czasu tematów związanych z ruchem drogowym i jego organizacją w naszym mieście. Uważam, że system oznakowań ulic (znaki pionowe, a zwłaszcza poziome) jest fatalny. Ucieszyło mnie omówienie problemu przystanku autobusowego przy dworcu PKP, a jeszcze bardziej zmiana sytuacji po artykule. Wyznaczono miejsce dla oczekujących na autobus i parking wzdłuż ul. Dworcowej. Jako mieszkaniec Lubonia i uczestnik ruchu drogowego życzyłbym sobie więcej takich akcji. Mam nadzieję, że poprawią one sytuację na naszych drogach, ale również mogą się przyczynić do podniesienia atrakcyjności miesięcznika i wzrostu sprzedaży.

Podam kilka swoich spostrzeżeń, które warto opisać. Zapewniam, że jedna osoba z aparatem, przejeżdżając ulice Lubonia, będzie w stanie zaobserwować wiele niedociągnięć w oznakowaniu i oświetleniu ulic, znajdzie nieprawidłowo parkujące auta (stwarzające wręcz zagrożenie dla życia). Może publikacja takich treści wpłynie na prawidłową pracę Straży Miejskiej i Policji oraz, co najważniejsze, na świadomość kierowców.

Komentarze redakcji – Rafał Wojtyniak

 

1. Ruch drogowy podczas awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp. i ks. Streicha

Przy wyłączonej sygnalizacji kierowcy uważają, że ul. Powstańców Wlkp. jest ulicą główną i pewnie przekraczają skrzyżowanie, zapominając o „zasadzie prawej ręki” – ulice są równorzędne! Takich przykładów zapewne jest wiele, a główne problemy wynikają z braku znaków mówiących o nadrzędności i podporządkowaniu ulic lub znaków mówiących o równorzędności dróg.

 

Od redakcji

Skrzyżowanie Powstańców Wlkp.-ks. Streicha-Puszkina po wyłączeniu świateł nie staje się skrzyżowaniem dróg równorzędnych. Co prawda, na ul. Powstańców Wlkp. (z obu stron skrzyżowania) nie ma znaków D-1 (droga z pierwszeństwem), ale od strony Puszkina i Streicha są znaki STOP, a na jezdni – linie bezwzględnego zatrzymania. Popularny zwyczaj niestosowania znaków D-1 na drodze głównej (jeśli nie jest ona łukiem lub gdy pierwszeństwo nie zmienia kierunku), to temat na oddzielny artykuł.

 

2. Skrzyżowanie ulic: Żabikowska – Poznańska – Fabryczna – Buczka

Jest prawidłowo oznakowane, ale bardzo niebezpieczne z powodu parkowania samochodów praktycznie na skrzyżowaniu.

 

3. Utrudniony wyjazd z ul. Poprzecznej w Wojska Polskiego

 

4. Bardzo skomplikowane połączenie ulic przy sklepie Netto (ul. Kościuszki, 11 Listopada, Żabikowska, Pułaskiego i wyjazd z parkingu Netto)

Ta plątanina powinna być przebudowana na rondo z dodatkowym połączeniem parkingu Netto z ul. Żabikowską, które byłoby wjazdem, a obecne połączenie z ulicą 11 Listopada stałoby się wyjazdem z parkingu.

 

Od redakcji

Aby bezpiecznie poruszać się po rozbudowanym skrzyżowaniu ulic 11 Listopada-Kościuszki należy pamiętać o tym, jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pierwszeństwa pomiędzy wyjeżdżającymi z Netto (tylko prawoskręt) i z ul. Kościuszki. Pojazdy opuszczające parking włączają się do ruchu – muszą ustępować pierwszeństwa wszystkim na drodze, nawet tym, które z Kościuszki wykonują lewoskręt (w stronę Żabikowskiej). Aby wyjechać z parkingu w każdym możliwym kierunku (nie tylko w stronę Żabikowskiej) należy skorzystać z drugiego wyjazdu – od ul. Karłowicza.

W przypadku skrzyżowania 11 Listopada-Żabikowska-Pułaskiego, kiedy ruch jest otwarty wzdłuż Żabikowskiej, warto pamiętać o tym, że pojazdy nadjeżdżające od SP 2 i wykonujące prawoskręt mogą zająć dowolny pas ruchu (3 pasy pomiędzy Żabikowską a Kościuszki). Mają one bezwzględne pierwszeństwo w stosunku do nadjeżdżających od Sobieskiego i wykonujących lewoskręt. Nie należy kierować się grzecznościową zasadą, popularną wśród kierowców – pojazd wykonujący prawoskręt zajmuje skrajnie prawy pas, a wykonujący lewoskręt skrajnie lewy pas ruchu – gdyż może skończyć się to tragicznie (z winy wykonującego lewoskręt).

 

5. Fatalny stan nawierzchni dróg – warto sprawdzić, czy są normy dopuszczenia drogi do użytku, bo jeśli tak, to może wiele powinno być zamkniętych.

Urban Sadowski

 

Od redakcji

Droga w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane” podlega okresowej kontroli. Art. 62. mówi:

– Obiekty te powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania drogi (pkt 1);

– okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia (pkt 2);

– Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego drogi lub jej części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części (pkt 3).

Z art. 66:

– W przypadku stwierdzenia, że obiekt może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia – właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. (pkt 1)

Zadania zarządcy drogi zostały szczegółowo przedstawione w art. 20. ustawy o drogach publicznych. Najważniejsze z nich to:

– utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (pkt 4),

– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (pkt 10),

– badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego (pkt 10a),

– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11),

– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników (pkt 12),

– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (pkt 14).


Komentarze 3 komentarze

 1. piotrsch pisze:

  Witam
  Do niebezpiecznych miejsc zaliczyć też trzeba wyjazd z ulicy Rivoliego w ulice Dębiecką, chcąc skręcić z Rivoliego w Dębiecka w stronę Factory trzeba się naprawdę sporo napocić ponieważ samochody jadące spod wiaduktu kolejowego pojawiają się w ostatniej chwili, mało który kierowca przestrzega ograniczenie prędkości do 40 km i wyłania się spod wiaduktu z dużo większą prędkością, było w tym miejscu już sporo wypadków, podobnie bardzo trzeba uważać chcąc skręcić z Dębieckiej w Rivoliego jadąc od strony wiaduktu, przed skrzyżowaniem tych ulic jest łuk drogi i można łatwo nie zauważyć jadącego samochodu z przeciwka od strony Factory.

  Pozdrawiam

 2. Rafał Wojtyniak pisze:

  Co prawda, to prawda.
  Jednak tam nie ma ograniczenia do 40 – jest to normalny teren zabudowany: 50km/h 5:00-23:00, 60km/h 23:00-5:00

  • piotrsch pisze:

   Muszę sprawdzić, bo wiem że było ograniczenie po otwarciu tej drogi, ale może faktycznie to znieśli, a dokładniej to ograniczenie było jak wjeżdżało się w Dębiecką od strony Poznania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *