Start » Historia » Trybunał ustanowiony

Trybunał ustanowiony

Wyświetlono 691 razy

W ostatnią sobotę października, w kościele pw. św. Jana Bosko odbyła się pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha połączona z celebrą Najświętszej Eucharystii oraz zaprzysiężeniem Trybunału

 

Od 28 października 2017 r. lubońskiemu kandydatowi na ołtarze przysługuje tytuł „Sługa Boży”, natomiast Trybunał będzie kontynuował sesje w celu przesłuchiwania świadków, poznawania opinii świętości, cnót, a nade wszystko męczeństwa pierwszego proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko. Prace procesowe na etapie diecezjalnym potrwają około roku. Następnie akta sprawy zostaną przekazane do Watykanu. Etap rzymski może potrwać kilka lat.

 

O Słudze Bożym

Stanisław Streich przyszedł na świat 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Po maturze przyjęto go do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, które ukończył 6 czerwca 1925 r. przyjmując święcenia kapłańskie. W latach 1925−1927 był kapelanem sióstr elżbietanek oraz uczył religii w jednej z poznańskich szkół handlowych. W roku 1927 został wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, gdzie dał się poznać jako dobry kaznodzieja. Rok później wyjechał do Koźmina, aby nauczać religii w męskim seminarium nauczycielskim, a od 1929 r. objął wikariat w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu. Od początku 1932 r. był wikariuszem w poznańskiej parafii pw. św. Marcina, a po zdaniu egzaminu proboszczowskiego 1 lipca 1933 r. objął parafię w Żabikowie. Od razu podjął starania o wzniesienie w Luboniu nowego kościoła. W 1935 r. została erygowana − wyodrębniona z parafii pw. św. Barbary − parafia pw. św. Jana Bosko. Z początkiem października tego samego roku ks. Streich został jej pierwszym proboszczem. W niedzielę, 27 lutego 1938 r. odprawiał Mszę św. dla dzieci. Po odejściu od ołtarza skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię oraz wygłosić kazanie. W tym momencie zza pleców dzieci wyskoczył mężczyzna i dwukrotnie doń strzelając pierwszą kulą trafił w twarz, natomiast druga utkwiła w niesionym przez kapłana ewangeliarzu. Ksiądz Stanisław padł, a morderca zbliżył się i oddał jeszcze dwa strzały w plecy. W trzecim dniu marca odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, w którym uczestniczyło 20 tysięcy osób. Po Mszy św. ciało męczennika złożono do grobu przy kościele.

 

Geneza procesu

Mimo upływu lat, zagadnienie „zbrodni lubońskiej” dokonanej na ks. Stanisławie Streichu zastrzelonym przed 79. laty przez komunistę Wawrzyńca Nowaka wciąż intryguje, przede wszystkim z uwagi na wieloaspektowość sprawy pod względem zaistnienia tego faktu na tle politycznym, światopoglądowym i społecznym. Wszystkie trzy płaszczyzny biorą swój początek z motywów zbrodni i są ze sobą ściśle związane. Podłoże światopoglądowe zabójstwa pokazuje zwrócenie się jednostki przeciw pewnym wartościom lub też ich braku, symbolizowanym przez katolickiego kapłana. Wymiar społeczny objawia z jednej strony protest Wawrzyńca Nowaka – zabójcy – przeciw warunkom życia panującym w ówczesnej Polsce, z drugiej zaś ilustruje reakcję publiczną na to zdarzenie. Nie zmienia to jednak faktu, że te wszystkie aspekty są istotne, co do jednego – mianowicie dokonano zbrodni na wzorowym kapłanie i obywatelu, lubońskim proboszczu. Pamięć o nim nadal żyje w sercach nie tylko wielu parafian, czyniąc z niego, poprzez jego męczeństwo, wyjątkowego Świadka Wiary. Z perspektywy czasu, można stwierdzić, że opóźnianie starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego napotkało przede wszystkim obiektywne trudności związane z faktami historycznymi, które rozegrały się na terenach naszej ojczyzny. Najpierw wybuch II wojny światowej, a następnie podporządkowanie powojennej Polski, w ścisłej kontroli przez Związek Radziecki. Nie ulega najmniejszej wątpliwości fakt, że osoba tak gorliwego społecznika, jakim okazał się ks. proboszcz Streich, była bardzo źle odbierana przez komunistów, którzy po wojnie, na obszarze całej Polski wprowadzili dyktaturę opartą na ideologii marksistowskiej. Męczeńska śmierć tego kapłana zaledwie o dwa lata wyprzedziła zbrodnię katyńską, dokonaną przez ten sam komunistyczny ustrój, który w Polsce panował do 1989 r. Mianowany postulator ks. dr Wojciech Mueller 19 kwietnia 2016 r. przedstawił formalną prośbę ks. abp. Stanisławowi Gądeckiemu o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym. Biskupi, 5 października 2017 r. zgromadzeni na 374. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie wyrazili zgodę na wystąpienie z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej. W międzyczasie, 6 listopada został ogłoszony edykt, w którym ks. Arcybiskup zwrócił się do wszystkich, posiadających jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące ks. Stanisława Streicha, aby zechcieli przekazać je do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu końca marca 2017 r. W styczniu 2017 r. Watykańska Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała nihil obstat. Do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu dotarł dokument podpisany przez kard. Angelo Amato, prefekta kongregacji. Ta decyzja to ostatni etap na drodze do procesu beatyfikacyjnego, na podstawie którego biskup diecezjalny mógł podjąć dalsze decyzje w oparciu o zgromadzoną dokumentację i opinie. W związku z powyższym została ustanowiona Komisja Historyczna do zbadania życia Sługi Bożego na podstawie analizy źródłowej dokumentów historycznych.

 

Trybunał i Eucharystia

W sobotę, 28 października 2017 r. o godz. 17. przed wieczorną Eucharystią, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego ks. Stanisława Gądeckiego, w obecności postulatora, ks. dra Wojciecha Muellera, ustanowiono i zaprzysiężono Trybunał w osobach: delegata biskupa – ks. dra Jana Słowińskiego, promotora sprawiedliwości – ks. Marcina Czujka i notariusza – ks. Jarosława Żurawskiego, byłego wikariusza parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu. Tuż po ustanowieniu Trybunału uczestniczyliśmy w Najświętszej Eucharystii, której głównym celebransem był abp Stanisław Gądecki. Towarzyszyło mu 20 kapłanów, wśród nich biskupi Damian Bryl i Zdzisław Fortuniak. W homilii główny celebrans nawiązał do świętych i błogosławionych naszej archidiecezji, a następnie skoncentrował się na postaci ks. Stanisława Streicha i jego męczeńskiej śmierci. Za sprawowanie uroczystej liturgii, w imieniu naszej parafialnej społeczności głównemu celebransowi podziękowali przedstawiciele Grupy Modlitewnej Ks. Streicha: Hanna Nowakowska, prof. Krzysztof Moliński i Zdzisław Szafrański. Po zakończeniu Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do Domu Parafialnego, gdzie m.in. obejrzeli film o pierwszym proboszczu naszej parafii.

PAW


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *