Start » Ludzie / wywiady » Wspomnienie Janiny Jelińskiej-Kowalskiej [1939- 2014]

Wspomnienie Janiny Jelińskiej-Kowalskiej [1939- 2014]

Wspomnienie Janiny Jelińskiej-Kowalskiej [1939- 2014]
Wyświetlono 1 339 razy

„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.” (Elias Canetti)

 W sobotę, 8 marca zmarła nasza koleżanka Janina Jelińska-Kowalska. Miała 74 lata. Była wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu, członkiem kadry programowej PTTK i cenionym działaczem społecznym.

Bardzo trudno pisze się o kimś, kogo już nie ma. Wspominając Jankę, chcemy zatrzymać pamięć i wydobyć z jej życia to, co najlepsze.

Wiadomość o jej śmierci była dla nas wszystkich zaskoczeniem, chociaż wiedzieliśmy, jak ostatnio zmagała się z chorobą i cierpiała. Mimo poważnych dolegliwości, dystansowała się wobec swojej choroby. Była bardzo dzielna, walczyła o każdy dzień. Przegrała walkę.

Janka urodziła się 26.06.1939 r. w Poznaniu. Jej ojciec – Antoni Mueller – pracował w Zachodniej Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu w introligatorni. Matka Tekla zajmowała się domem. W 1954 r. Janka ukończyła Szkołę Podstawową. Pracę zawodową zaczęła wcześnie, mając zaledwie 16 lat. Początkowo pracowała w Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy w Poznaniu, a po zdobyciu wykształcenia średniego, w 1961 r. przeniosła się do Spółdzielni Pracy Robót Drogowo-Budowlanych w Poznaniu. Przyjęto ją na etat sekretarki, a później kierownika działu kadr. W 1974 r. zmieniła pracę. Przeniosła się do Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy w Poznaniu, gdzie pracowała w Dziale Zaopatrzenia, aż do momentu przejścia na wcześniejszą emeryturę. Chętnie pomagała i angażowała się w pracę na rzecz innych. Przez wiele lat w Związku Spółdzielczości Pracy pełniła społeczną funkcję sekretarza Związku. W tym, co robiła była bardzo konsekwentna i bardzo wymagająca. Najpierw wymagała od siebie, a dopiero później od innych.

Po zawarciu związku małżeńskiego z Eugeniuszem Kowalskim, znanym powszechnie działaczem harcerskim, zamieszkała na stałe w Luboniu. W 1968 r. wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego. Była instruktorem ZHP i posiadała stopień podharcmistrza. Przez kilkanaście lat, w ramach młodzieżowego klubu krajoznawczego Harcerska Ekspedycja Poznawcza Żabikowo, którego była współzałożycielką, wraz z mężem organizowała na terenie południowej Polski harcerskie obozy stacjonarne i wędrowne oraz zimowiska dla młodzieży starszej z Lubonia, podczas których młodzież poznawała malownicze pasma górskie i najpiękniejsze zabytki Dolnego Śląska. Młodzież uwielbiała te obozy i prowadzącą wycieczki górskie panią Jankę. Dla nich były to niezapomniane lekcje z dziedziny krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków, a przede wszystkim aktywny wypoczynek i wspaniale spędzony czas.

Janka była ciepłą i miłą koleżanką. Zawsze wesoła, towarzyska, tętniła życiem i tryskała humorem. Lubiła ludzi, lubiła im pomagać. Miała szczególny dar w kontaktach z nimi, a szczególnie z młodzieżą i dziećmi. Dbała o rodzinę, kochała swoich bliskich i przyjaciół. Była pracowita. Chętnie pomagała mężowi przy planowaniu i organizowaniu imprez turystycznych, w wolnych chwilach uprawiała przydomowy ogród. Włączała się w każdą inicjatywę społeczną zmierzającą do poprawy życia mieszkańców naszego Miasta, m.in. zasiadała w Społecznym Komitecie Budowy Gazociągu na „Osiedlu Anioły”. Kochała turystykę i krajoznawstwo, te dyscypliny były jej pasją i im oddała się całkowicie. W 1974 r. wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, gdzie mogła kontynuować swoje zainteresowania i realizować się. Była współzałożycielem lubońskiego Oddziału PTTK i Klubu Górskiego „Limba”, działającego początkowo przy Oddziale Poznań-Nowe Miasto, a później w Luboniu. Od założenia do 2012 r. była członkiem Zarządu Oddziału i Prezesem Koła nr 1. W ramach PTTK kontynuowała pracę z dziećmi i młodzieżą z Lubonia i ościennych miejscowości. Współorganizowała w górach obozy wędrowne, zimowiska i wycieczki dla młodzieży, prowadziła trasy piesze, podczas których często pełniła funkcję wychowawcy. Była bardzo lubiana przez młodzież, ceniona, jako cierpliwy i wyrozumiały wychowawca. Poza tym współorganizowała wiele rajdów i zlotów oddziałowych, bardzo aktywnie w tym zakresie współpracując ze Szkołą Podstawową nr 1 w Luboniu. Należała do kadry programowej PTTK. Posiadała m.in. uprawnienia: Organizatora Turystyki, Przewodnika GOT, Instruktora Krajoznawstwa Polski, Przodownika Turystyki Pieszej oraz Strażnika Ochrony Przyrody. Za swoją działalność społeczną otrzymała liczne wyróżnienia i odznaczenia, a wśród nich: Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działalności społecznej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznakę Miasta Poznania, Honorową Odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”, Honorowy Dysk Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Złoty Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” nadany przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Warszawie, srebrną odznakę „Za zasługi w Rozwoju Poznańskiej Chorągwi ZHP”, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Odznakę „Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży”, a także medale: Cyryla Ratajskiego, Władysława Zamoyskiego, Franciszka Jaśkowiaka, Prekursorów Krajoznawstwa w Wielkopolsce i wiele, wiele innych.

Jankę pochowano 15 marca 2014 r. na cmentarzu parafialnym w Żabikowie. Będzie nam Jej bardzo brakowało. Pozostanie w naszej pamięci, bo szanowaliśmy ją za życia i będziemy szanować po śmierci.

Maria Błaszczak

członek Zarządu Oddziału PTTK w Luboniu

Ostatnie pożegnanie

Naszą śp. koleżankę Janinę Jelińską-Kowalską pochowaliśmy w sobotę, 15 marca na cmentarzu parafialnym w Żabikowie. Mszę św. i ceremonię odprowadzenia prochów na miejsce wiecznego spoczynku sprawowali ks. Jacek Zjawin z parafii św. Barbary w Żabikowie i ks. Sławomir Stronka – proboszcz parafii w Targowej Górce. W poczcie sztandarowym Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK byli: Maria Błaszczak, Zbigniew Czekała (członkowie Zarządu Oddziału PTTK Luboń) i Justyna Czekała (PTTK Luboń). Sztandary nieśli również uczniowie SP 1 i ZHP przy tej szkole. Przybyły delegacje Burmistrza i Rady Miasta Luboń, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Lusowa, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Poznania, Oddziałów PTTK z Wielkopolski, a także działacze i członkowie Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu. Bardzo licznie stawili się przyjaciele, koleżanki i koledzy oraz sąsiedzi i rodzina. W imieniu Zarządu Oddziału Maria Błaszczak przedstawiła uczestnikom pogrzebu osobiście przygotowaną laudację zawierającą szczegółowy życiorys zmarłej, jej działalność i zasługi, a Leokadia Gorąca (kuzynka męża) pożegnała ją w imieniu rodziny.

Jan Błaszczak

Opublikowano „Wieści Lubońskie” kwiecień 2014

Ostatnie pożegnanie Janiny Jelińskiej- Kowalskiej fot. Jan Błaszczak

Ostatnie pożegnanie Janiny Jelińskiej- Kowalskiej fot. Jan Błaszczak

 W smutku pogrążona rodzina na pogrzebie Janiny Jelińskiej-Kowalskiej   fot. Jan Błaszczak

W smutku pogrążona rodzina na pogrzebie Janiny Jelińskiej-Kowalskiej fot. Jan Błaszczak

Janina Jelińska-Kowalska z mężem Eugeniuszem

Janina Jelińska-Kowalska z mężem Eugeniuszem


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *