Start » Ludzie / wywiady » Wszyscy nominowani do tytułu Siewca Roku

Wszyscy nominowani do tytułu Siewca Roku

Wyświetlono 1 592 razy
Statuetki "Siewca Roku"  fot. Agata Samol

Statuetki „Siewca Roku”
fot. Agata Samol

Podobnie jak w poprzednich latach do tytułu „Siewcy Roku” zgłaszano kandydatów w czterech kategoriach: kultura, sport, biznes, życie publiczne.

Kandydaci musieli spełniać kryteria określone w Zarządzeniu Burmistrza z dnia 7. 01. 2015 r. W kategorii kultura liczył się wpływ kandydata na życie kulturalne naszego miasta, osiągnięcia w upowszechnianiu kultury z naciskiem na rok 2014 oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia. W sporcie szczególną uwagę zwracano na popularyzację sportu, sukcesy odniesione w minionym roku oraz dotychczasową karierę. W kategorii biznes znaczenie miało wywieranie wpływu na potencjał gospodarki, działalność charytatywna i społeczna, jakość zarządzania zasobami ludzkimi oraz uzyskane certyfikaty i wyróżnienia. Natomiast w życiu publicznym skupiano się na aktywizacji społeczności, kształtowaniu postaw obywatelskich, pomocy potrzebującym i budowaniu dobrej marki naszego miasta. Kandydata mógł zgłosić każdy mieszkaniec Lubonia, osoba fizyczna lub prawna oraz organizacje nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Z kolei pretendentem do nagrody mogła być każda osoba fizyczna i prawna, jednak zamieszkiwanie kandydata na terenie Lubonia nie było wymagane. Zgłoszenia przyjmowano do 29. 01 br. Do tego czasu wpłynęło 17. zgłoszeń w czterech kategoriach. Spośród nich, Kapituła Konkursu w składzie: Przewodnicząca – Burmistrz Miasta Małgorzata Machalska, Teresa Zygmanowska – Przewodnicząca Rady Miasta, Alicja Zgrzeba – Laureat nagrody Siewca Roku w kategorii kultura, Damian Wrzesiński – Laureat nagrody Siewca Roku w kategorii sport, Stanisław Butka – Laureat nagrody Siewca Roku w kategorii biznes, prof. Janusz Karwat – Laureat nagrody Siewca Roku w kategorii Życie Publiczne, Romualda Suchowiak – Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury, Angelika Stefaniak – inspektor ds. promocji oraz Karolina Wilczyńska-Kąkol – radna rady Miasta Luboń, członek Komisji Sfery Społecznej; wyłoniła listę nominowanych, na której znaleźli się w tym roku wszyscy zgłoszeni kandydaci. Dwóch kandydatów zgłoszono kilkakrotnie, stąd 17. zgłoszeń i 11. pretendentów do nagrody. Nominowani do tytułu Siewcy Roku 2014 to:

W kategorii kultura: Zbigniew Henciel – reprezentuje Western City Luboń. Organizator licznych imprez dla mieszkańców, inicjator imprez dobroczynnych, korespondent prasowy „WL”, „Informatora Miasta Luboń” i gazety internetowej. (zgłoszony przez p. Dorotę Przebierałę). Urszula Ferdynuc – Remlein – koordynatorka działań w ramach obchodów 200 lecia Augusta Cieszkowskiego w SP2. Szerzyła zainteresowanie literaturą, tworzyła przedstawienia teatralne.(prof. Krzysztof Moliński). Przemysław Maćkowiak – Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia,. Zgłoszony za upowszechnianie wiedzy o historii, organizację licznych uroczystości, uzyskanie wielu medali i odznaczeń, autorstwo książek i artykułów.(p. Monika Warchalewska-Krol z Poznania – niezgodne z regulaminem, mogą zgłaszać tylko mieszkańcy oraz organizacje z Lubonia; Artur Napierała).

W kategorii sport: Lech Bartkowiak, zam. w P-ń – reprezentuje Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. Opiekun klubu, nauczyciel w-fu, trener, organizator działań na rzecz rozpowszechniania sportu wśród młodzieży.(p. Zbigniew Czekała – wicedyrektor SP2 i Stowarzyszenie K.O. „Forum Lubońskie”). Adam Chudzicki – reprezentuje „Luboński Klub Biegacza”. Dyrektor Lubońskiego Biegu Niepodległości. Zdobywca czołowych miejsc w wielu wyścigach.(p. Grzegorz Rychel). Inez Gorońska – reprezentuje Klub „PTW Tryton Poznań”, Zespół Szkół Mistrzostwa Polskiego w P-ń. Zdobywczyni podium w Mistrzostwach Polski i Wielkopolski w wioślarstwie oraz II miejsca w Lubońskim Biegu Niepodległości.(p.Waldemar Goroński) Jan Kaczmarek – reprezentuje Klub „Luboński 1943”. Zasłynął, pracą na rzecz odbudowy klubu i pozyskiwania sponsorów.(p. Karol Bąkowski z „Lubońskiego 1943”). Mariusz Pyśk – reprezentuje Luboński Klub Tenisa Stołowego. Czynnie działa na rzecz LKTS, jest zdobywcą czołowych miejsc w wielu zawodach tenisa stołowego. (Luboński Klub Tenisa Stołowego).

W kategorii biznes: Marcin Dzierżawczyk – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia”. Działania na rzecz odratowania spółdzielni i redukcji kosztów, inicjator wielu prac remontowych. (mieszkańcy spółdzielni p. Maria Tylka, p. Krystyna Chyża, p. Anna Golnisz, p. Jan Panek, p. Robert Karaszewski, p. Barbara Kotecka i p. Grzegorz Chyża).

W kategorii życie publiczne: Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – Rafała Kisiel – inicjatorka wielu imprez związanych z obchodami 200 – lecia bł. E. Bojanowskiego. Wkład w działania, dzięki którym udało się postawić „Ławeczkę bł. E. Bojanowskiego”.(p. Jagoda Tłok). Edmund Kostrzewski – założyciel Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Zaangażowany w życie publiczne, działacz na rzecz lokalnej społeczności. (Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu).

Agata Samol


Komentarze (1)

  1. TMML pisze:

    Dopowiadając tylko w kwestii nominacji Przemysława Maćkowiaka w kategorii kultura, Monika Warchalewska-Krol jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, natomiast Artur Napierała prowadził do 31 stycznia 2014 roku portal lubon.tv i jak najbardziej jest mieszkańcem Lubonia. Według informacji od redaktora naczelnego Piotra Pawła Ruszkowskiego nominację również zgłosiło Forum Lubońskie…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *