Start » Ludzie / wywiady » Zbigniew Trawka odwołany

Zbigniew Trawka odwołany

Wyświetlono 1 418 razy

31 maja 2017 r. Rada Nadzorcza LOSiR-u Sp. z o.o. odwołała Zbigniewa Trawkę z funkcji Prezesa Zarządu tej spółki i powołała na to miejsce Michała Kosińskiego

 

O powody tej nagłej decyzji zapytaliśmy przewodniczącego Rady Nadzorczej (RN) Rafała Marka, który nie chcąc początkowo ujawniać szczegółów, stwierdził jedynie: Wyczerpały się możliwości współpracy. Na zarzut, że to niewiele mieszkańcom mówi, rozmówca oświadczył, że stwierdzenie to bardzo dużo mówi. Pytany o uszczegółowienie, np. pola współpracy, wymienił – zarządzanie spółką. Zapytany, czy stara sprawa budowy owalu mogła mieć wpływ na tę decyzję, oznajmił, że nie była kwestią decydującą, raczej należy uznać, że całokształt współpracy był niezadowalający. Dopytywany dalej, przypomniał, że Rada Nadzorcza pełni funkcję kontrolną, i że przez dłuższy czas współpraca pomiędzy, np. przewodniczącym RN a prezesem, była bardzo zła. Polegała m.in. na braku zrozumienia podziału ról w spółce i praw RN oraz Zarządu (przypomnijmy LOSiR ma 1-osobowy zarząd – prezesa). Rozmówca oznajmił, że RN musi mieć pełne informacje, co się w spółce dzieje i ma prawo tego żądać. Jeśli współpraca na tym polu się nie układała, to w konsultacji z właścicielem, RN miała prawo podjąć takie, a nie inne decyzje, z czego właśnie skorzystała. Jednym z kluczowych elementów podjęcia decyzji o odwołaniu Z. Trawki okazał się, w naszej rozmowie, niedostateczny przepływ informacji pomiędzy Zarządem a RN. Na czym konkretnie polegał, już nie udało się ustalić.

Po informacjach RN przekazanych właścicielowi (miasto), Burmistrz chciała, by zostały podjęte szybkie kroki, a spółka nie pozostawała bez zarządu. Nowa osoba – Michał Kosiński – rekomendowana przez Burmistrz, została więc w tym samym dniu przez RN LOSiR powołana. Przewodniczący RN poinformował też, że ewentualne wszelkie inne zmiany personalne będą już zależały od nowego prezesa. Jednocześnie, kilkakrotnie podczas rozmowy telefonicznej, po szerszy komentarz, odesłano nas do właściciela spółki – Burmistrza Miasta (czytaj na str. 17).

Wartym odnotowania jest fakt, że o zamiarach zmian wcześniej niewielu wiedziało. Radni Rady Miasta (członkowie organu stanowiącego), o postanowieniu RN dowiedzieli się z poczty mailowej 1 czerwca. Korespondencja, podpisana przez Burmistrz M. Machalską, została wysłana z Biura RML. Z kronikarskiego obowiązku podajemy, że dzień wcześniej, 31 maja (w dniu podjęcia decyzji) w południe, burmistrz M. Machalska spotkała się z pracownikami LOSiR-u, i poinformowała o odwołaniu Z. Trawki oraz przedstawiła nowego prezesa.

PPR


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *