Start » Konkursy » Zgadnij, co to?

Zgadnij, co to?

Wyświetlono 1 022 razy

Opublikowane w ubiegłym miesiącu zdjęcie przedstawiało fragment budynku po firmie „Intersmak” przy ul. Zielonej (widok od ul. Granicznej). Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy tę, którą nadesłał Wojciech Staszak. Po odbiór niespodzianki zapraszamy do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zdewastowany budynek dawnej firmy przetwórczej „Intersmak” (z lat 90.) przy ul. Zielonej, należącej do Bogdana Skórczyńskiego. Dziś, z uwagi na nieograniczony dostęp, służy jako miejsce spotkań i różnych środowisk, głównie młodzieży   fot. Jan Błaszczak

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *