Start » Co nowego » Marek Samulczyk trzecim kandydatem na Burmistrza

Marek Samulczyk trzecim kandydatem na Burmistrza

Marek Samulczyk trzecim kandydatem na Burmistrza
Wyświetlono 1 561 razy

Jest przewodniczącym Rady Miasta. Oficjalnie zadeklarował chęć kandydowania na najwyższe stanowisko władzy wykonawczej podczas spotkania integracyjnego dla radnych, które odbyło się 30 maja na poligonie strażackim nad Wartą. Po deklaracji Małgorzaty Machalskiej (patrz: „WL” 04-2014, str. 2) chęć startu w jesiennych wyborach samorządowych na Burmistrza Lubonia ujawnił Tadeusz Warmuz („WL” 05-2014, str. 17). W tym numerze przedstawiamy kolejnego kandydata, który zgłosił się do redakcji – Marka Samulczyka.

Kariera polityczna
Marek Samulczyk dostał się do Rady Miasta w 2002 r., po rezygnacji Marcina Lecieja. W 1998 r. startował z 7. numeru na liście z Unii Wolności, uzyskując drugi po M. Lecieju wynik – 43 głosy (patrz: „WL” 03-2002, str. 2). Jako ciekawostkę przypomnijmy, że w okręgu nr 3 – Starym Luboniu – wraz z M. Samulczykiem i Marcinem Leciejem startowali wówczas: Tadeusz Waliczak, Izabela Chodorowska, Marek Krakowiak, Jacek Rembacz, Jerzy Tomkowiak, Wiesława Miałkas, Izabela Gajewska-Głodek i Manuela Michalak.
Do Rady Miasta kadencji 2002-2006 obecny kandydat na Burmistrza dostał się z ugrupowania „Lubonianka z Miastem” z 3. miejsca w 3. okręgu wyborczym. Wchodząc do Rady, uzyskał 5. wynik – 91 głosów. Był w niej przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Organizacyjno-Prawnej. Z tego ugrupowania, które obsadziło 5 na 21 mandatów, wraz z nim w RML znaleźli się wtedy: Włodzimierz Woźniak, Bogdan Jędrzejewski, Włodzimierz Smogur i Andrzej Sobiło. Razem ze Wspólnotą Lubońską i burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem tworzyli klub radnych „Wspólny Luboń”. Do Rady Miasta kadencji 2006 r.-2010 Marek Samulczyk wszedł z ugrupowania „Mieszkańcy Lubonia” (dawna „Lubonianka z Miastem”) jako lider na liście wyborczej w okręgu nr 3 – Luboń, uzyskując 2. wynik – 151 głosów. Przez 4 lata był 2. zastępcą przewodniczącego RML. W wyborach kadencji 2010-2014 również startował jako lider ugrupowania „Mieszkańcy Lubonia” w okręgu nr 3. Z tego ugrupowania o fotel włodarza miasta ubiegał się wówczas Ryszard Olszewski. M. Samulczyk uzyskał 2. wynik – 237 głosów. Został wybrany przewodniczącym władzy uchwałodawczej (Rady Miasta), bo burmistrz Dariusz Szmyt zaproponował stworzenie jednego klubu – „Samorządny Luboń”, do którego weszli radni z Samorządowego Forum Obywatelskiego (9 mandatów), „Mieszkańcy Lubonia” (4 mandaty) i Platforma Obywatelska (4).

Marek Samulczyk, fot. Paweł Wolniewicz

Marek Samulczyk, fot. Paweł Wolniewicz

Marek Samulczyk z insygnium władzy – łańcuchem Przewodniczącego Rady – trzeci zadeklarowany kandydat na Burmistrza Lubonia

Zgodnie z zapowiedziami, łamy Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców udostępniamy kandydatom. Oto teksty nadesłane przez Marka Samulczyka.

Rerkomendacje
Luboń potrzebuje silnego, uczciwego, rzetelnego i pracowitego gospodarza, który zadba o nasze Miasto, jak o swój dom. Luboń potrzebuje Marka Samulczyka, najlepszego kandydata na burmistrza, wieloletniego radnego, Przewodniczącego Rady Miasta w obecnej kadencji – taką rekomendację od członków Stowarzyszenia Luboń i radnych z ugrupowania „Mieszkańcy Lubonia” otrzymał kolejny kandydat na najważniejsze stanowisko w mieście. Z tymi słowami zgadzają się również radni i członkowie Platformy Obywatelskiej, popierający Marka Samulczyka w zbliżających się wyborach samorządowych. – Marek Samulczyk to najlepszy kandydat na burmistrza – widzący potrzeby mieszkańców i miasta, odpowiedzialny, konkretny, z dużą wiedzą samorządową. Popieramy go w 100% – rekomenduje radna Magdalena Nyćkowiak-Filusz, reprezentująca PO i Lubońską Inicjatywę Obywatelską.
– Jestem gotowy na to, aby odpowiedzialnie pracować dla naszego Miasta. Wykorzystam swoje doświadczenie sprawdzonego i skutecznego samorządowca, aby dopilnować inwestycji drogowych i zracjonalizować miejskie wydatki – wymieniał Marek Samulczyk, dziękując jednocześnie za okazane mu zaufanie. Moją siłą są mieszkańcy i ludzie, którzy mnie popierają i wiem, że będą mi pomagać w budowaniu lepszego Lubonia dla nas wszystkich. Marek Samulczyk podkreślił, że podczas swojego urzędowania jako burmistrz będzie stawiał m.in. na: budowę nowych dróg (opierając się na wykorzystaniu środków zewnętrznych); zwiększenie bezpieczeństwa i czystości w mieście; budowę większej liczby placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów zielonych; pozyskanie terenu pod budowę nowej szkoły oraz poprawę warunków w placówkach oświatowych i kulturalnych; organizację większej ilości atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu dla lubonian oraz poprawę współpracy urzędników i włodarzy miasta z mieszkańcami. Priorytetem będzie uregulowanie wód opadowych w Luboniu.
Marek Samulczyk to kandydat godny zaufania i poparcia. „Mieszkańcy Lubonia”

Prywatnie
Marek Samulczyk ma 61 lat. Jest żonaty (żona Teresa), ma dwóch synów: Tomasza i Andrzeja oraz wnuczkę Weronikę. Posiada wykształcenie techniczne. Przez większość życia zawodowego (około 30 lat) prowadził działalność gospodarczą. Własne przedsiębiorstwo nauczyło go pracowitości, właściwego planowania wydatków, optymalizacji pracy oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Ma doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych oraz jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Od 2002 r. przeszedł wszystkie szczeble w samorządzie terytorialnym od radnego, poprzez przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego Rady w poprzedniej kadencji. Po wyborach w 2010 r. zdobył zaufanie radnych, którzy powierzyli mu stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Luboń. W działalności samorządowej specjalizuje się w inwestycjach. Jest otwarty na współpracę ponad wszystkimi podziałami dla dobra miasta i jego mieszkańców. Jego wizja rozwoju opiera się na współpracy z mieszkańcami, lubońskimi przedsiębiorcami, Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim. ml

Uzupełnienie od redakcji
Marek Samulczyk pochodzi ze Strzałkowa koło Wrześni. Jest absolwentem Technikum Samochodowego w Głogowie. Pracował w Energopolu 7, później jako kierownik magazynu w Zakładach Chemicznych, był też instruktorem nauki zawodu. Jest na rencie. Od 1977 r. pomagał żonie w uprawie pieczarek. Jego zainteresowania to: wędkarstwo i sport (narty i rower). Jeśli filmy, to tylko dokumentalne, uwielbia podróżować. (Czytaj też: „WL”03-2002, str. 2)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *