Start » Co nowego » Mieszkańcy pytają – UML odpowiada

Mieszkańcy pytają – UML odpowiada

Wyświetlono 1 271 razy
UML_list

.

Kornelia: Zauważyłam, że przed niedzielnym piknikiem uporządkowano Wiśniowy Sad, który widzę z okien mojego mieszkania. Przycinano drzewa, jakieś służby sprzątały teren. Interesuje mnie koszt tych porządków i na co te pieniądze przeznaczono? Chciałabym też wiedzieć, ile kosztowała impreza w Wiśniowym Sadzie, która się odbyła 30 sierpnia?  

Odp.: Szanowna Pani Kornelio, impreza w Wiśniowym Sadzie obejmowała piknik i kino letnie. Mieszkańcy mogli spędzić wspólnie czas, odpoczywając na leżakach użyczonych nieodpłatnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Koszt promocji pikniku (plakaty) oraz projekcji filmu „Jak zostać królem” zamknął się w kwocie 4 000 zł brutto, co nie odbiega od kwoty przeznaczanej na coroczne pokazy kina letniego w naszym mieście. Warto podkreślić, że zarówno piknik, jak i tegoroczne kino letnie cieszyło się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. W ramach akcji ekologicznej, w zamian za przyniesione odpady, przy aktywnym udziale członków Młodzieżowej Rady Miasta, rozdaliśmy mieszkańcom 250 doniczek wrzosów sponsorowanych przez Kom-Lub Sp. z o.o. Szacując koszt pikniku należy uwzględnić koszty nadgodzin pracowników Urzędu Miasta oraz koszty uporządkowania terenu przez spółkę miejską Kom-Lub Sp. z o.o., która skosiła trawę, przycięła drzewa, wyzbierała śmieci w ramach porozumienia z miastem. Łączny koszt porządkowania i obsługi pikniku przez pracowników Kom-Lub Sp. z o.o., którzy na pikniku prezentowali sprzęt do oczyszczania miasta i zbierali odpady, wyniósł 2 355,24 zł netto.

(oprac. Joanna Humerczyk) 


 

P.S.: Czy Urząd Miasta zrobił inwentaryzację karczmy Hernesów przy ul. Armii Poznań przed jej rozbiórką, o której przeczytałem w „Wieściach Lubońskich”? Interesuję się nielicznymi zabytkami w naszym mieście, a ten obiekt należał do rejestru zabytków gminnych.  

Odp.: Budynek zlokalizowany przy ul. Armii Poznań, przy styku z ul. 3 Maja, tzw. „karczma Hermesów”, był własnością prywatną. Został wpisany do „rejestru zabytków gminnych”, ale oznacza to tylko, że została założona jego karta. Karta obiektu obejmuje: opis, zdjęcie z zewnątrz oraz określenie lokalizacji ewidencyjnej i porządkowej, nie zawiera inwentaryzacji. Pozwolenie na rozbiórkę wydał organ budowlany, czyli Starosta po akceptacji przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

(oprac. Hubert Prałat – kierownik WPRiOŚ)


 

Andrzej Z.: W lipcowym numerze „Wieści Lubońskich” wyczytałem, że nowy plac zabaw przy alei Jana Pawła II i Wschodniej współfinansował w kwocie 30 000 zł supermarket Intermarchè i w ten sposób wywiązał się z deklaracji, którą złożyli jego właściciele, otwierając sklep w 2013 r. Chciałbym wiedzieć, jaki jeszcze wkład w życie miasta miał Intermarchè w zamian za możliwość uruchomienia placówki w Luboniu? Jakie były koszty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który musiał powstać, by mógł zadziałać ten market? Ile kosztowały inne inwestycje miejskie z tym zawiązane, np. przebudowa układu drogowego w rejonie sklepu (ul. Żabikowska, Powstańców Wielkopolskich, Paderewskiego) i czy Intermarchè w nich miał udział?  

Odp.: Łączne nakłady finansowe poniesione na inwestycje związane z infrastrukturą drogową i sieciową powiązaną z budową sklepu Intermarchè wyniosły: 2 737 733,56 zł. Wkład wniesiony przez Spółkę „Krokus”, zgodnie z umową na realizację całej inwestycji, tj. budowę inwestycji drogowej i kanalizacji deszczowej, wyniósł łącznie: 2 520 235,76 zł. Koszt opracowania MPZP dla tego obszaru wyniósł: 8 241 zł. Inwestycje, jakie wykonano w ramach porozumienia zawartego z Intermarchè to:

– budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego i odcinka ul. Krasickiego z odprowadzeniem wód deszczowych do Strumienia Junikowskiego,

– remont całej nawierzchni ul. Paderewskiego (istniejącego chodnika wraz z wymianą nawierzchni ul. Paderewskiego),

– odtworzenie nawierzchni na całej szerokości ul. Krasickiego (od nr 20 do ul. Puszkina),

– przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej dystrybucyjnej i oświetleniowej w rejonie ulic Żabikowska – Powstańców Wlkp. – Paderewskiego,

– przebudowa części pasa drogowego ulic: Powstańców Wlkp. – Żabikowska i odcinka ul. Paderewskiego wraz ze zjazdami z tych ulic,

– przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ul. Żabikowskiej oraz przeniesienie słupka teletechnicznego w ul. Powstańców Wlkp.,

– wykonanie stabilizacji cementem w ul. Paderewskiego,

– dostosowanie stałej organizacji ruchu w rejonie ulic Żabikowska – Powstańców Wielkopolskich – Paderewskiego.

(oprac. Henryka Grygier-Konewka)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *