Start » Co nowego » Użyczanie kompostowników

Użyczanie kompostowników

Wyświetlono 470 razy

Zgodnie z zarządzeniem burmistrz Małgorzaty Machalskiej nr 89/2018 z 26 września ubiegłego roku w sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników mieszkańcom Lubonia, każdy zameldowany w naszym mieście lubonianin jest uprawniony do otrzymania plastikowego zbiornika o pojemności 420 l, z przeznaczeniem na gromadzenie w nim bioodpadów. Można go otrzymać spełniając następujące warunki:

  • należy być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie Miasta Luboń nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz zadeklarować, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców tejże posesji oraz posesji sąsiednich;
  • trzeba mieć możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
  • trzeba mieć złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • należy mieć uregulowane wszystkie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wnioski można składać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Luboń, pl. Bojanowskiego 2. Będą one rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli zakupionych kompostowników Ekobat Ecosmart-420, która wynosi 35 sztuk. Miasto zachęca do składania wniosków, jednocześnie informuje, że wnioski, które zostały złożone w poprzedniej edycji programu, lecz nie zostały rozpatrzone w związku z wyczerpaniem puli dostępnych kompostowników, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Jest ich 11. Szczegółowych informacji udziela kierownik Referatu Gospodarki Odpadami – Kamila Mazurek, pok. Nr 209 na II piętrze UM; tel. 61 813 00 11 w.51. Wnioski są dostępne do pobrania na stronie: http://bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=699

Kamila Mazurek i Paweł Wolniewicz

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *