Start » Polityka / samorząd » Mieszkaniec – UML — zestaw pytań i odpowiedzi

Mieszkaniec – UML — zestaw pytań i odpowiedzi

Wyświetlono 1 015 razy

UML_herb

 

Przedstawiamy zestaw pytań do władz nadesłanych do redakcji „WL” oraz przygotowane przez adresatów odpowiedzi.

 

Jan Z.: Kiedy będzie budowana ul. Rydla, która jest długą drogą łączącą ul. 1 Maja z Podgórną. Jest też dojazdową do wielu domów i bloków pomiędzy ulicami Sobieskiego i Dworcową? Poprzedni burmistrz Szmyt nie zrobił tego przez 8 lat, kupił sobie samochód terenowy i już go teraz nic nie obchodzi.

Urząd Miasta Luboń: Odpowiadając na tak zadane pytanie uprzejmie informujemy, że w poprzednich latach ulica ta nie mogła zostać wybudowana ze względu na niekompletne uzbrojenie terenu, m.in. w kanalizację sanitarną, czy też brak części oświetlenia ulicznego. Dopiero pod koniec ub. roku zakończyła się budowa kanalizacji w Lasku. Zaś poprzedni burmistrz podjął decyzję, że najpierw pozyska zewnętrzne środki na ten cel (i to zostało zrealizowane przez Aquanet), a następnie w oparciu o hierarchizację budowy ulic będzie realizował te zadania. Zdaniem Burmistrz M. Machalskiej, naszemu miastu potrzebna jest nowa hierarchizacja budowy ulic, która pozwoli na ich sprawiedliwą budowę. Aktualnie w Urzędzie Miasta trwają wstępne prace nad założeniami do nowej hierarchizacji. Będą one przedstawione radnym. Na marginesie warto odnotować, że wiele głosów przemawia za tym, by kolejną ulicą budowaną w Lasku była właśnie ul. Rydla. Wszystkie inwestycje drogowe będą realizowane przy uwzględnieniu naszych możliwości finansowych. Aktualnie prace drogowe trwają na ul. 1 Maja, rozpoczną się na ul. Brzechwy. Przygotowujemy również przetarg na budowę ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kopernika do ronda na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II.

 

Hanna B.: Co konkretnego i w jakim miejscu Lubonia, w bieżącym roku budżetowym miasto zrobi dla niepełnosprawnych mieszkańców?

UML: Uprzejmie informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych działania miasta uwzględniają również różne potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W bieżącym roku budżetowym (2015) Miasto planuje m.in.:

1. kontynuować dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014-2015 (Translub) – liczba dowożonych dzieci: 43, liczba placówek, do których dzieci są dowożone: 17, łączny koszt dowozu wraz z opieką w okresie styczeń-czerwiec: 266 428,80 zł brutto;

2. kontynuować dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014-2015 (indywidualny – rodzice) – liczba dzieci: 10, placówki: 9 [miesięczna wysokość zwrotu kosztów dowozu jest obliczana jako średnia droga z domu do szkoły (10 km) x 2 (droga z domu do szkoły i ze szkoły do domu) x ilość dni dojazdu udokumentowanych zaświadczeniem ze szkoły o frekwencji ucznia x stawka za 1 km przebiegu (0,8358)];

3. realizować zadania z zakresu pożytku publicznego – w konkursie nr 1-2015 „Działania społeczne”, w którym mieści się m.in. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę w wysokości 120 000 zł (konkurs jest w toku).

Warto wspomnieć, że m.in. zgodnie z zapisami planu transportowego nasz miejski przewoźnik w ostatnich latach dokonał zmian taboru autobusowego na autobusy z tzw. niską podłogą. W ub. roku wyremontowano dwie zatoki autobusowe, podnosząc peron przystanku autobusowego, co ułatwia wejście do autobusu. W tym roku kolejne zatoki będą remontowane. Ponadto miasto będzie kontynuowało w bieżącym roku zainicjowane przez poprzedniego Burmistrza Dariusza Szmyta prace brukarskie polegające na przebudowie najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych. Dzięki temu osoby na wózkach inwalidzkich nie będą miały problemu, aby dostać się do przychodni zdrowia, czy Urzędu Miasta. Ułatwi to osobie niepełnosprawnej samodzielne, niezależne od innych osób przedostanie się na drugą stronę ulicy. Łatwiej będą mieli również rodzice z dziecięcymi wózkami. Jednocześnie na przejściach zamontowane zostaną płytki sygnalizacyjne dla niewidomych.

Poniżej wykaz przejść już zrealizowanych i do realizacji: przed wejściem do Urzędu Miasta, ul. Poniatowskiego koło przychodni, ul. Poniatowskiego w stronę ul. Kołłątaja, ul. ks. Streicha przy ul. Cieszkowskiego (naprzeciw budynku dworca), ul. ks. Streicha przy przychodni (naprzeciw kościoła), ul. Żabikowska przy ul. Wojska Polskiego, ul. Sobieskiego przy ul. Łącznej (koło przychodni), ul. Sobieskiego przy ul. Fabrycznej w stronę Lasku, ul. Wojska Polskiego przy ul. Żabikowskiej, ul. 11 Listopada przy aptece, ul. Wojska Polskiego przy ul. Klonowej, ul. Wojska Polskiego przy ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego przy ul. Reja, ul. Wojska Polskiego przy ul. Żabikowskiej, ul. Żabikowska przy krzyżu, ul. Szkolna przy ul. 11 Listopada, ul. 11 Listopada przy „Chacie Polskiej”, ul. Okrzei przy „Koguciku”, ul. Okrzei przy ul. Kościelnej, ul. Dąbrowskiego przy ul. 3 Maja, ul. 3 Maja przy ul. Rzecznej, skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Żabikowską, (okolice Netto), ul. Poniatowskiego przy SP 1 do kościoła, chodnik przy Sanktuarium bł. E. Bojanowskiego, ul. Żabikowska przy SP 2, Biblioteka Miejska, rondo Puszkina-Żabikowska-Unijna, ul. Powstańców Wlkp. przy policji i za ul. Rivoliego przed wiaduktem kolejowym, ul. Unijna przy wyjeździe z Biedronki, apteka przy Urzędzie Miasta, przy przystankach autobusowych, ul. Kościuszki-Sienkiewicza, ul. Kościuszki-apteka-Społem-WBK, ul. Sikorskiego przy PKO, ul. Sikorskiego-Kościuszki w kierunku Społem.

 

N.Z-N: Jaka jest zasadność położenia przerywanych muld w okolicy Gimnazjum nr 2 na ul. 11 Listopada?

UML: Zmiany w architekturze skrzyżowania dotyczyły również zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych, montażu barier ochronnych, montażu nowych znaków przy przejściach dla pieszych. W celu wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych na ul. Wojska Polskiego zastosowano dwa progi zwalniające jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w formie wygarbienia. Z treści punktu 8.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wynika, że „niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych”. Z zapisów instrukcji wynika jednoznacznie, że tam, gdzie odbywa się ruch komunikacji autobusowej, jedynym możliwym do zastosowania progiem zwalniającym jest próg typu wyspowego, tj. taki, jaki został zaprojektowany na ul. Wojska Polskiego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *