Start » Slider » Muldy, pomiar prędkości, odprawy i zarobki burmistrzów — UML wyjaśnia

Muldy, pomiar prędkości, odprawy i zarobki burmistrzów — UML wyjaśnia

Wyświetlono 1 140 razy

UM_DSC_7950

N.Z-N: Czym różni się np. ul. Buczka od ul. Kolejowej w Plewiskach? Na dużo szerszej Kolejowej mogą istnieć muldy (za skrzyżowaniem w kierunku Skórzewa), a np. na Buczka niestety nie.

UML: Odpowiadając z przymrużeniem oka, można powiedzieć, że ulice te różnią się lokalizacją. Odpowiadając poważnie, widzimy konieczność skuteczniejszego ograniczenia prędkości na ul. Buczka. Niestety, nie wszyscy kierujący pojazdami stosują się do wprowadzonego ograniczenia prędkości. Dlatego też, po otrzymaniu wniosku mieszkańców w tej sprawie, zlecimy projekt muld i po jego uzgodnieniu (z odpowiednimi służbami) i podejmiemy decyzję o ich montażu.

 

N.Z-N: Jeśli jednak muldy nie mogą istnieć, to z radością wszyscy będziemy jeździć przepisowe 40 km/h. Problem jednak w tym, że zarówno na Kościuszki, Żabikowskiej jak i np. Buczka tylko garstka jeździ w ten przepisowy sposób. Jeśli więc Miasto na muldy się nie godzi, to jak ma zamiar egzekwować przepisową szybkość? Jeśli nie muldy (oby nie przerywane), to co? Stać Luboń na radary? Może, jeśli nie ma na nie funduszy, warto poprosić Straż Miejską o losowe stawianie przenośnego radaru? Czy to jest aż tak skomplikowane, niewykonalne? W czym tkwi problem?

UML: Przy wielu okazjach jesteśmy pytani o możliwości dokonywania przez straż gminną kontroli fotoradarowej. Aby rozwiać wątpliwości informujemy, iż Straż Miejska w Luboniu dysponuje mobilnym fotoradarem typu Iskra-1. Implikuje to m.in. taki wybór miejsc, gdzie pomiar prędkości będzie mógł być dokonywany z samochodu, przy zachowaniu wszystkich warunków związanych z prawidłowym postojem i zatrzymaniem, oraz będzie spełniał warunki techniczne (m.in. właściwy kąt dokonywania pomiarów) przewidziane dla tego typu urządzenia. Niezależnie od typu fotoradaru, warto przypomnieć, że dokonywanie pomiaru prędkości nie jest głównym uprawnieniem straży. Kontrola ruchu drogowego jest domeną policji, a straż gminna może pomagać w wykonywaniu tych zadań na określonych warunkach. Dlatego też, zanim straż wyjedzie na miasto z radarem, najpierw musi dopełnić m.in. następujących formalności:

– uzgodnić, po wcześniejszym uargumentowaniu, miejsca pomiaru prędkości z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji,

– uzyskać zgodę, po przedstawieniu projektu oznakowania miejsc pomiaru przez stosowny wydział Starostwa Powiatowego,

– trwale oznakować miejsce pomiaru przy użyciu znaków D-51 z tabliczką informacyjną „Na odcinku 200 m”,

– zatwierdzić grafik kontroli prędkości przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji w Poznaniu.

 

Roman K.: Jaką wysokość odpraw otrzymali kończący rządy burmistrzowie?

UML: Zgodnie z przepisem art. 40 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), w związku z rozwizarobklązaniem stosunku pracy z tytułu upływu kadencji wójta, burmistrza, prezydenta – jest on uprawniony do otrzymania jednorazowej odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta nie są uprawnieni do otrzymania odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy po upływie kadencji.

 

Roman K.: Ile zarabiają teraz zastępcy burmistrza, a ile zarabiali zastępcy u pana Szmyta?

UML: Wynagrodzenia zastępców nie uległy zmianie i wynoszą (brutto): w przypadku – Mikołaja Tomaszyka 6 800 zł i Mateusza Mikołajczaka – 9 428 zł.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *