Start » Infrastruktura / gospodarka / inwestycje » Regulacja Strumienia Junikowskiego

Regulacja Strumienia Junikowskiego

Wyświetlono 1 749 razy

Przystąpiono do regulacji chyba najbardziej zaniedbanej części Strumienia Junikowskiego, na odcinku od ul. Armii Poznań do wysokości ul. Spadzistej i Tuwima. Obecnie specjalistyczne ekipy prowadzą wycinkę drzew i krzewów przeważnie dziko rosnących wzdłuż cieku. W związku z bliskością domów czy płotów, których posesje sięgają nurtu, dostęp jest utrudniony. Nie można powalać drzew jednym cięciem od dołu. Tam gdzie można dojechać ciężkim samochodem z wysokim koszem (rejon ul. Hibnera, końcówka ul. Tuwima), tam, od góry, łańcuchowymi piłami spalinowymi odcina się fragmenty konarów wybujałych drzew. W niedostępnych miejscach stosuje się niewygodną technikę pionowych wyciągów linowych, na których zawieszony „drwal” kawałkami obcina drzewo.

Czego tu nie ma?

Wycięcie chaszczy ujawniło dopiero, z czego zbudowane są obecnie skarpy Strumienia Junikowskiego. Ogólnie można powiedzieć, że widać śmieci niebiodegradowalne: gruz różnego pochodzenia od cegieł, dachówek i innych po płyty chodnikowe, popiół, butelki, złom, opony, meble itp. Najbardziej przerażającym jest powszechna obecność płyt eternitowych, które czasami stanowią pionowe zapory dla gromadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody śmieci. Zapewne częściowo naturalne, ale i poprzez dokładanie różnych rzeczy do skarp przebieg trasy strumienia w tym miejscu jest wyjątkowo zawiły. Zgodnie z prawem, do wszystkich cieków, wzdłuż ich przebiegu, z obydwu stron powinien być zagwarantowany swobodny dostęp. Czy po przeprowadzanej obecnie regulacji powstaną w stosownej odległości płoty odgradzające posesje od cieku?

Scieżka

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Stary Luboń) w zaplanowanej przestrzeni zieleni urządzonej od ul. Armii Poznań, wzdłuż całego cieku aż do ścieżki dydaktycznej nad Wartą, wrysowany jest przebieg ścieżki rowerowej. Najpierw prowadzi północną (lewą) stroną strumienia, m.in. pomiędzy płotem boiska sportowego SP 3 i G 1, następnie mostkiem na przedłużeniu ul. Spadzistej przechodzi na drugą stronę strumienia (wzdłuż ul. Strumykowej) i dalej przez ul. 3 Maja do istniejącej trasy dydaktyczno-rowerowej prowadzącej wzdłuż Warty przez Wielkopolski Park Narodowy. Kiedy pierwszy spacerowicz tędy przejedzie, to życie pokaże, ale lepszej okazji do zrobienia ścieżki (choćby gruntowej) może nie być przez następne pokolenia!

PPR

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Po wycięciu krzewów i drzew ujawnia się stan skarp. Widok przy ul. Tuwima, z lewej nad ciekiem widać mostek, którym ścieżka rowerowa przejdzie na drugą stronę wzdłuż cieku przy ul. Strumykowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

Po wycięciu krzewów i drzew ujawnia się stan skarp. Widok przy ul. Tuwima, z lewej nad ciekiem widać mostek, którym ścieżka rowerowa przejdzie na drugą stronę wzdłuż cieku przy ul. Strumykowej fot. Piotr P. Ruszkowski

Z lotu ptaka, rejon przebudowy Strumienia Junikowskiego  fot. Rafał Wojtyniak

Z lotu ptaka, rejon przebudowy Strumienia Junikowskiego fot. Rafał Wojtyniak

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Widok Strumienia Junikowskiego na jego zakręcie (prawie pod kątem prostym) przy ul. Hibnera. Tędy wzdłuż cieku powinna powstać ścieżka rowerowa   fot. Piotr P. Ruszkowski

Widok Strumienia Junikowskiego na jego zakręcie (prawie pod kątem prostym) przy ul. Hibnera. Tędy wzdłuż cieku powinna powstać ścieżka rowerowa fot. Piotr P. Ruszkowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

W wielu miejscach dostęp do wody jest niemożliwy, a skarpy malowniczego strumienia traktowane są często jako prywatne wysypiska śmieci   fot. Piotr P. Ruszkowski

W wielu miejscach dostęp do wody jest niemożliwy, a skarpy malowniczego strumienia traktowane są często jako prywatne wysypiska śmieci fot. Piotr P. Ruszkowski

Strumień Junikowski

Strumień Junikowski

opublikowano „Wieści Lubońskie” marzec-2014

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *