Start » Co nowego » Rozwiązanie Wspólnoty Lubońskiej

Rozwiązanie Wspólnoty Lubońskiej

Wyświetlono 1 843 razy

W piątek, 11 kwietnia w budynku Straży Pożarnej odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Obywatelskiego „Wspólnota Lubońska” – ugrupowania, które od kilkunastu lat funkcjonowało we władzach Lubonia.

Powstało w 1998 r. podczas wyborów samorządowych do Rady Miasta III kadencji z inicjatywy ówczesnego burmistrza Włodzimierza Kaczmarka i przewodniczącego Rady Miasta Zdzisława Szafrańskiego, i skupiało osoby chcące mieć wpływ na działalność samorządu lokalnego. Pierwszym przewodniczącym zarejestrowanego w sądzie stowarzyszenia został prezes Zakładów Chemicznych Kazimierz Zagozda. Wraz ze Stowarzyszeniem Obywatelskim „Lubonianka z Miastem” Wspólnota Lubońska wprowadziła w 1998 r. do 28-osobowej Rady Miasta większość radnych (16 – Wspólnota Lubońska 10, Lubonianka z Miastem 6), w tym także do władz wykonawczych: ze Wspólnoty – Włodzimierz Kaczmarek (burmistrz), Lechosław Kędra (zastępca burmistrza), Jan Błaszczak (społeczny członek Zarządu d s. Ekologii i Ochrony Środowiska), z Lubonianki z Miastem – Ryszard Olszewski (zastępca burmistrza), Włodzimierz Smogur (społeczny członek Zarządu d s. Oświaty). Przez kolejne lata odgrywała wiodącą rolę w Luboniu i do 2006 r. sprawowała władzę po rządami burmistrza Włodzimierza Kaczmarka, a w następnej kadencji (2006-2010) wraz z ugrupowaniem „Mieszkańcy Lubonia” (dawniej „Lubonianka z Miastem”) tworzyła opozycyjny wobec burmistrza Dariusza Szmyta i Samorządowego Forum Obywatelskiego, większościowy Klub Radnych „Wspólny Luboń” 12 mandatów w 21-osobowej Radzie Miasta – Wspólnota 7, Mieszkańcy Lubonia 5).

Podczas zebrania, które prowadziła Anna Sawicka-Baraniak, obecna przewodnicząca Ewa Rogowicz przedstawiła sprawozdanie zarządu za obecną kadencję, a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie komisji. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi za minioną kadencję. Ponieważ w związku ze zmianami w ordynacji wyborczej do samorządów (okręgi jednomandatowe) wyczerpała się formuła działania, postanowiono przyjąć wniosek o rozwiązaniu stowarzyszenia i zakończeniu jego działalności.

Jan Błaszczak

Prezydium ostatniego zebrania sprawozdawczego Wspólnoty Lubońskiej. Od lewej: Ewa Rogowicz (przewodnicząca), Anna Sawicka-Baraniak, Grażyna Kiercul, Wanda Suleja-Kot   fot. Jan Błaszczak

Prezydium ostatniego zebrania sprawozdawczego Wspólnoty Lubońskiej. Od lewej: Ewa Rogowicz (przewodnicząca), Anna Sawicka-Baraniak, Grażyna Kiercul, Wanda Suleja-Kot fot. Jan Błaszczak


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *