Start » Co nowego » Terminarz wyborczy

Terminarz wyborczy

Terminarz wyborczy
Wyświetlono 980 razy

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu:

8 września 2014 r. (poniedziałek) upływa termin podania do publicznej wiadomości odpowiednio przez burmistrza, starosty, marszałka województwa, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wyborów burmistrzów i prezydentów miast;

17 września 2014 r. (środa) upływa termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);

22 września 2014 r. (poniedziałek) upływa termin powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);

17 października 2014 r. (piątek) upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych burmistrzowi kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

27 października 2014 (poniedziałek) upływa termin rozplakatowania obwieszczeń:
1) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
2) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

7 listopada 2014 r. (piątek) upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

12 listopada 2014 r. (środa) upływa termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

16 listopada 2014 r. od godziny 7:00 do godziny 21:00 odbywać się będzie głosowanie w wyborach do rady miasta, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach na burmistrza miasta.

Źródło: PKW 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *